Müslüman akaidi ve inancı nasıl olmalıdır?

Gövde:
1. Allah vardır ve birdir.
2. Melekler vardır.
3. Kitaplar haktır
4. Kuran-ı Kerim, Allah kelamıdır Kuran mucizedir
5. Peygamberler Allah’ın elçileridir Peygamberlik haktır
6. Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir Hz. Muhammed en son peygamberdir
7. Yeniden diriliş haktır, öldükten sonra dirilme vardır
8. Cennet ve Cehennem yaratılmıştır ve sonsuzdur
9. Kader vardır
10. Hayrı ve şerri yaratan Allah’tır
11. Allah geleceği bilir
12. Hadis-sünnet dinin kaynağıdır Hadis-Sünnet Allah’ın onayıdır
13. Sahabiler Peygamberlerden sonra insanların en faziletlisidirler Sahabilerin üstünlüğü
14. Mezhep vardır ve haktır
15. Büyük günah işleyen kafir olmaz
16. Mümin olarak ölen cehennemde ebedi kalmaz
17. Mucize vardır ve haktır
18. Keramet vardır ve haktır
19. Rüyet, Allah’ı görmek haktır ve olacaktır
20. Şefaat vardır ve haktır
21. Tevessül, ayet ve hadislere göre caizdir
22. Teberrük, eşyadan bereket ummak caizdir
23. Cennet lütuftur, cehennem adalettir
24. Kabir hayatı vardır ve haktır Kabir hayatı vardır
25. Mirac mucizesi haktır
26. Kıyamet alametleri vardır
27. Dirilerin ölülere duası haktır
28. Mest üzerine meshetmek haktır
29. Müslümanım diyene kafir denilemez
30. Muta nikahı haramdır
31. Bida ehli fırkalar
32. Ehl-i sünnete göre bazı meseleler

 

Yazar : Sorularlaislamiyet.com
Okunma : 11725