Müslüman akaidi ve inancı nasıl olmalıdır?

Gövde:
Allah vardır ve birdir.
Melekler vardır.
Kitaplar haktır
Kuran-ı Kerim, Allah kelamıdır Kuran mucizedir
Peygamberler Allah’ın elçileridir Peygamberlik haktır
Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir Hz. Muhammed en son peygamberdir
Yeniden diriliş haktır, öldükten sonra dirilme vardır
Cennet ve Cehennem yaratılmıştır ve sonsuzdur
Kader vardır
Hayrı ve şerri yaratan Allah’tır
Hadis-sünnet dinin kaynağıdır Hadis-Sünnet Allah’ın onayıdır

 

Çelişkili gibi görünen hadisleri açıklar mısınız?
Allah'ı ahirette görmek meselesini ayet ve hadislerle delillendirebilir misiniz?
Şefaat ayetlere ve hadislere göre hak mıdır?
Günahkara kafir denir mi?
Allah'ın arşa istivası hakkında bilgi verir misiniz?
Mucize var mı?
Teberrük, eşyadan bereket ummak caizdir
Kabir hayatı ayetler, hadisler ve icma ile haktır
Allah dilediğine gaybı bildirir mi, ayetlerle delil gösterir misiniz?
Tevessül, ayet ve hadislere göre caizdir
Cehennem kâfirler için neden ebedidir?
Allah geleceği bilir
Mirac mucizesi nasıl açıklanabilir?
Ehl-i kitap cennete girecek mi?
Ölünün arkasından Kur'an okunur mu?
Evliyanın keramet göstermesini ayet ve hadislerle açıklar mısınız?
Tespih kullanmak caiz midir?
Peygamberin mezhebi mi vardı?
Sahabiler Peygamberlerden sonra insanların en faziletlisidirler Sahabilerin üstünlüğü
Mümin olarak ölen cehennemde ebedi kalmaz
Cennet lütuftur, cehennem adalettir
Kıyamet alametleri vardır
Dirilerin ölülere duası haktır
Mest üzerine meshetmek haktır
Muta nikahı haramdır
Bida ehli fırkalar

 

 

 

 

 

 

Yazar : Sorularlaislamiyet.com
Okunma : 22148