Hapşıran/aksıran kişiye nasıl hitap etmek gerekir? Çok yaşa demek doğru mu?
Hapşıran/aksıran kişiye nasıl hitap etmek gerekir? Çok yaşa demek doğru mu?
Allah'a iman etmemenin cezası, neden ebedi cehennemde kalmaktır?
Allah'a iman etmemenin cezası, neden ebedi cehennemde kalmaktır?
Allah halim ise, neden çabuk cezalandırır?
Allah halim ise, neden çabuk cezalandırır?
Zeytin çekirdeğini yutmak sünnet mi?
Zeytin çekirdeğini yutmak sünnet mi?
Neden Kabe kutsal?
Neden Kabe kutsal?
Sevgililer gününde kişinin hanımına hediye almasında herhangi bir sakınca var mıdır?
Sevgililer gününde kişinin hanımına hediye almasında herhangi bir sakınca var mıdır?
Allah'a cihet / yön isnat edilemeyeceğinin delili nedir?
Allah'a cihet / yön isnat edilemeyeceğinin delili nedir?
İslam'da
İslam'da "Dinde sorgulama yoktur." diye bir kaide var mı? Eğer varsa bununla kastedilen nedir?
Evlerimizde, dinimizin anlatıldığı sohbetleri yapmanın önemiyle ilgili âyet ve hadisler var mıdır?
Evlerimizde, dinimizin anlatıldığı sohbetleri yapmanın önemiyle ilgili âyet ve hadisler var mıdır?
Günahlar ibadet etmemize engel olur mu?
Günahlar ibadet etmemize engel olur mu?