Halvet (Uzlet) nedir?

Tarih: 27.06.2020 - 13:22 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Uzlet

وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوسٰٓى اَرْبَع۪ينَ لَيْلَةً “Hani, Mûsâ ile kırk gece için sözleşmiştik.” (Bakara, 51)

İbn Teymiye şöyle der:

"Ben cennetimi kalbimde, bahçemi göğsümde taşırken düşmanlarım bana ne yapabilirler? Nereye götürülsem onlar benimle beraberdir. Hapsedilmem halvet, öldürülmem şehâdet ve memleketimden sürülmem ise seyahattir." (İbn Kayyim el-Cevziye, el-Vâbilu’s- Sayyib mine’l- Kelimi’t- Tayyib, Beyrut 1982, s. 44.)

Halvet, kelime anlamıyla yalnız kalmayı ifade eder. Tasavvufta, günahlardan korunmak ve daha yoğun ibadet etmek için insanlardan uzak ıssız yerlerde kalmak anlamında kullanılır.

Halvet (uzlet) insanın hayatında zaman zaman olabilir ve olmalıdır da… Ama bütün bütün dünyadan el etek çekmek, tümüyle uzlet hayatı yaşamak da uygun değildir.

Kur’an-ı Kerîmde Hz. Musa’nın kırk gün Tur Dağında böyle bir halvet hali yaşadığı anlatılır. Bu kırk günün sonunda kendisine Tevrat verilmiştir.

Hz. Peygamber, nübüvvet öncesi Hira Mağarasına çekilir, burada ibadet ve tefekkürle meşgul olurdu. Kırk yaşında ilk vahiy kendisine burada geldi.

İmam Gazali, Nizamiye Medreselerinin rektörü konumunda iken uzlete çekildi, on yıl süren bir uzlet sonrası tekrar insanların arasına döndü, İhyau Ulumi’d- Din gibi günümüzde de okunan şaheserini yazdı.

Hz. Peygamber Ramazanın son on gününde mescidde itikâfa çekilir, daha yoğun bir şekilde ibadetle meşgul olurdu. Bu, ümmeti için de bir sünnettir.

 Bütün bunlar dışında kişinin zaman zaman insanlardan uzak kalması, “ben ne yapıyorum, hayatımın akışı Rabbimizin razı olacağı şekilde mi? Kamil bir insan olma yolunda işin neresindeyim? Yaptıklarım yeterli mi, daha neler yapabilirim..?” gibi sorularla kendini bir muhasebe eleğinden geçirmesi son derece yararlı olacaktır. Bu, bir nevi manevi check-up’tır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun