''Halvet der-encümen'' ne demektir?

Tarih: 27.06.2020 - 14:33 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

 

اَلْهٰيكُمُ التَّكَاثُرُۙ

“Çoklukla övünmek sizi oyaladı.” (Tekasür, 102/1)

Daha çok mal, daha çok şöhret gibi hedefler peşinden koşan insan, bir gün kendini kabirde bulur. Geriye dönüp baktığında, koca bir ömrün boşa akıp zayi olduğunu görür. Kesrette boğulmuş, vahdet dairesinde teneffüs edememiştir.

Kesret çokluk, vahdet birlik anlamındadır. Yedi renk kesret, beyaz ise vahdettir. Tevhidin özüne varamayanlar şu âlemde birbirinden farklı çok şeyler görürler, bunlara bir anlam veremezler. Şu gördüğümüz şeyler aslında yüz küsur elementin görüntüsüdür. Bu elementleri de başlangıçta bir asla irca etmek mümkündür. Tevhidin hakikatine ermiş zatlar ise, kesretten vahdete ulaşırlar. Bütün rakamların bir’in görüntüsü olması gibi, her şeyin Allah’ın isimlerinin tecellilerinden ibaret olduğunu anlarlar.

Ağaç; dal, budak, çiçek ve yaprak gibi farklı şeylerden meydana gelmiştir. Bütün bunlar “meyve”de vahdete ererler. Çünkü o ağacın bütün özellikleri o meyvenin içindeki çekirdeğe -genetik şifre olarak- konulmuştur. İnsan da kâinat ağacının meyvesidir. Kendini böylece değerlendiren insan, kâinattaki kesret içinde boğulmaz, kolayca vahdete erer.

Nakşibendi tarikatının en önemli esaslarından biri “halvet der encümen”dir.” Yani halk ile beraberken bile manen Hak ile birlikte olmak.

Mesela, kişi vardır Kâbe karşısında zahirde Allah’ı anmaktadır, ama kalbi dünya sevgisiyle dopdoludur. Kişi vardır, çarşıda pazarda işiyle meşguldür, ama iç dünyasında manen “Allah, Allah” demektedir. Bazı kişiler dıştan bakıldığında kesret sahrasında kalabalıklar içinde pek çok meşguliyetler ile iç içedir. Ama gönül dünyasında vahdet denizinde yaşamaktadır.

Halk ile beraber olmak, insanı ister istemez bir kısım sıkıntılara maruz bırakır. Ama kâmil zatlara yaraşan halktan gelecek ezaya sabretmek, onlara faydalı olabilmek için beraberliğe katlanmaktır.

Hz. İsa’ya “Sizin gibi asil birinin problemli insanlarla iç içe olması ne kadar doğru?” demişler. “Doktorun yeri, hastaların yanıdır.” diye cevap vermiş.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun