Siyasi İslam veya Siyasal İslam deyimlerini kullanmak doğru mu?

"Siyasi İslam" terkibi yanlıştır; dilbilgisi bakımından değil, kavram olarak yanlıştır, karşılığı yoktur; çünkü bir tane İslam vardır, onun Kitabı, Peygamberi ve mensupları bellidir.

Asırlardır İslam'ın temel bilgi ve hüküm kaynakları âlimler tarafından yorumlanır, mensupları da bu...

Tevessül, ayet ve hadislere göre caiz midir?

TEVESSÜL HAKKINDAKİ KUR’AN’DAN DELİLLER

BİRİNCİ DELİL​ İKİNCİ DELİL ÜÇÜNCÜ DELİL DÖRDÜNCÜ DELİL BEŞİNCİ DELİL ALTINCI DELİL YEDİNCİ DELİL SEKİZİNCİ DELİL DOKUZUNCU DELİL ONUNCU DELİL

TEVESSÜL HAKKINDAKİ HADİS-İ ŞERİFLER

BİRİNCİ HADİS İKİNCİ HADİS ÜÇÜNCÜ HADİS DÖRDÜNCÜ HADİS BEŞİNCİ...
Tüm Dini Videolarımız Tek Adreste

Yeni tv kanalımız islamiyet.tv yayına başladı

sorularlaislamiyet.com başta olmak üzere, bütün internet sitelerimizde yer alan video örneklerinin yer aldığı islamiyet.tv yayına başladı

Çocuklara, gençlere, hanımlara, ailelere ve bütün izleyicilere hitap eden videoların yer aldığı...

Dini, kimler istismar eder? Dini istismar etmek ne demektir?

Hayatımızda hangi İslam ve ne kadar var?

Nefis muhasebesi bakımından, bu soruyu sıkça sormamız gerekiyor.

"Hangi İslam?" sorusu, çeşitli yabancı etkilerle İslam'ı saptıran cereyanlar, telkinler, yorumlar sebebiyle önemli. Farkında olarak veya olmayarak, doğru anlaşılmış bir İslam'...

Altın tahvili ve kira sertifikası caiz midir?

Hükümetin ve altın ticareti yapanların bugünlerde gündeme getirdikleri iki kavram ve uygulama niyeti / teşebbüsü var.

Birincisi altın tahvili.

Tahvil, üzerinde ödenecek faiz yazılı borç senedi mahiyetindedir. Altın ödeyerek tahvil alan şahıs, belli süreler geçtikçe belli faiz...

Ulü'l-emr kimlerdir? Ulü'l-emre itaat nasıl olmalıdır?

“Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin, sizden olan ulü'l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah'a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.” (Nisâ, 4/59...

Emanet ve adaletin gerçek sorumluları kimlerdir?

“Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir.” (Nisa, 4/58)

Burada emanetin yerine getirilmesi, ehline verilmesi ve...

Bizim savaşımız nasıl olmalı?

“Size ne oldu da Allah yolunda ve 'Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla!' diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz? İman edenler Allah yolunda savaşırlar, inanmayanlar ise bâtıl dava...

Ümmet birliğini gerçekleştirme yolunda idarecilerin rolü ne olmalıdır?

Ümmetin birliğini gerçekleştirmek için her bir mümine düşen vazifeler var, vazife taksiminde önemli paylardan biri de idarecilere aittir. Ancak vazife grupları arasında ilişki, zincirleme sebep-sonuç ilişkisidir; arada kopukluk olursa sonuç alınamaz.

Âlimler ve kanaat önderleri...

Faiz bir mecburiyet midir?

Faizin, tefeciliğin, karşılıksız paranın ve olmayan malı, olmayan parayı alıp satmak suretiyle yapılan ve düzgün / meşru iş yapanlara büyük zararlar veren işlemlerin bel kemiğini teşkil ettiği kapitalist düzen eceline yaklaşmış gözüküyor. Daha önce dünyayı kasıp kavuran ekonomik krizlerin daha...