Yalnızca “Lâ ilâhe illallah” diyen “Muhammedun Resulullah”ı söylemeyenlerin durumu nedir?

1. Hadis-i şerifte geçen; “Lâ ilâhe illallah diyen cennete girecektir” ifadesini ehl-i kitap açısından nasıl anlamalıyız? Bu hadisten hareketle, kelime-i şehadetin ikinci kısmı kabul edilen “Muhammedun Resulullah”ı söylemeyenlerin durumu hakkında ne söyleyeceksiniz?

2. Kur’an-ı Kerim’in...

Katılım Bankacılığı ve Katılım Sigortacılığı

Faiz ve diğer çeşitli haksız kazançlar haramdır, zarurete düşmedikçe haram olan bir nesne ve fiil helal olmaz, bunları işleyen, kullanan ve yiyip içenler büyük günah işlemiş olurlar. Allah Teâlâ’nın haram kıldığı bir şeyi işlemenin dünyada da işleyene ve başkalarına zararı vardır; bunun için...

Papa, dinsizliği ve eşcinselliği mi savunuyor?

Biz Müslümanlar Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde inançları ve bazı uygulamaları anlatılan Hristiyan ve Yahudilere, vaktiyle hak peygamberlerine gelen sahih kitaplarından dolayı “ehl-i kitab” diyoruz. İslam hukuku onlara, müşriklerden farklı muamele ediyor, bazı hak ve hürriyetler tanıyor. Ancak...

Hanzale Hadisi, Namazda Huşu ve Huzur

Namazda huzur, “namaz ibadetinin bilincinde olmak, başka bir şey düşünmemek, zihnin ve kalbin yalnızca Allah ile meşgul olması” demektir.

Huşû ise “bu şuurun insana vereceği manevi saygılı duruş, haz, vecd ve heyecandır”.

Hiç şüphe yok ki, namazda ne kadar huzur ve huşu varsa -...

İslam Tebliği ve Misyonerlik

İslam’da tebliğ ve irşadın gayesi, hak dinin insanlara ulaştırılmasıdır. (1) Maksat, insanların zorla ve her türlü yola başvurarak Müslümanlaştırılması değildir. (2)

Hristiyan misyonerliği ise muhatapların her halükarda Hristiyanlaştırılması ve vaftiz edilmesini hedeflemektedir. (3)

...
Sahih İslam’ın düşmanları

Müslümanların dinine düşman olanlar veya sahip oldukları imkân ve nimetlere göz dikmiş olanlar tarihte ve günümüzde çeşitli yolları deneyerek canımızı, malımızı aldılar ve dinimizi değiştirmemizi istediler, çaresiz din değiştiren fert ve toplulukları da ikinci sınıf dindaş yerine koydular.

...
İslam'ı doğru anlayanlar ve doğru anladığını sananlar

İslam’ı doğru anlayıp uygulama amacına yönelik çalışmalar, çatışmalar, kavgalar ve iddialarda iki ana akım var.

Birinci akımın temsilcilerine göre:

İslam’ın temel kaynakları Kur’an-ı Kerim ve Sünnettir, bu iki kaynakta yer alan vahyi beşer anlayacak ve uygulayacaktır. Anlama ve...

Sesli Soru Cevaplar iTunes'ta...

Okumak güzeldir. Ancak maalesef günümüzde bazı kardeşlerimizin buna imkanı olamıyor. Gelen talepler üzerine Sorularla İslamiyet sitemize yöneltilen soruların cevaplarından bazılarını seslendirdik. Sitemizdeki "Sesliler" sekmesinden ulaşabildiğiniz sesli soru cevaplara artık iPhone ve iPadlerle...

Sigara haram mıdır?

Kırk yıldır piyasada olan Helaller-Haramlar isimli kitabımda şunları yazmıştım:

Tütün 15. asırdan sonra yeni dünyadan İslâm ülkelerine girmiş, o zamandan beri de İslâm ulemâsı tütünün hükmü üzerinde durmuşlardır.

1) Tütünün mubah olduğunu söyleyenler zararı olmadığı ve Şârî’ (Allah...

Yoga mı namaz mı?

Yoga bizim dinimize ve kültürümüze yabancı olan, Hindistan ve Uzak Doğu kültürüne ait olup son yıllarda bir moda gibi dünyaya yayılan bir rahatlama ve stres atma aracı, bir eksersizdir; üstelik masum da değildir, birçok yerde bir dinin misyonerlik aracı olarak kullanılmaktadır.

Yoga yapan...