İsraf, sefahat ve sorumluluk

“Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma! Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Eğer sen kendin dahi rabbinden umduğun bir lutfu beklemek durumunda (ihtiyaç içinde) olduğun için onlara ilgi gösteremiyorsan, hiç değilse...

Putuna söversen Allah’ına söver

"Allah’tan başkasına tapanlara küfür ve hakaret etmeyin; sonra onlar da bilgisizlik yüzünden sınırı aşarak Allah’a hakaret ederler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini güzel gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. Artık O, ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir" (Enâm, 6/108).

...

Neyi daha çok seviyoruz?

Tekâsür suresinde Allah Teâlâ mealen

“Dünyalıkları çoğaltma kaygısı ve kavgası sizi öylesine hükmü altına aldı ki, kabirlere gidip burada bile kimin aşireti çok yarışına girdiniz” (Tekâsür, 102/1-2)

buyuruyor.

Allah’ın has kulları, evliyâsı, O’nu ve Resulünü kendilerinden...

Sosyal adalet nedir?

Seküler bir yaklaşımda sosyal adalet şöyle tarif edilmiştir:

“Sosyal adalet en yalın anlatımla, nimet ve külfetlerin toplumda adil bir şekilde dağıtılmasıdır. Bir başka deyişle, toplumda herkesin hakça bir paylaşım olduğu konusunda genel bir kanaatinin bulunmasıdır.”

Yukarıdaki...

Ahlakta adalet ne demektir?

İslam ahlakçıları Yunan filozoflarının da meşgul oldukları ahlakta adalet konusunu, Kur’an ve Sünnet kaynaklarından yararlanarak geliştirmişler ve ortaya bir “İslam ahlak felsefesi” çıkmıştır.

İslam ahlakçılarının açıklamalarına göre insanda mevcut olan şehvet (arzu),  gadap (öfke) ve...

Hayal, Rüya ve Altıncı His

Varlığı maddeden, yani görünen evrenden ibaret sayan görüşe göre hayat kimyasal reaksiyonlardan, bilinç beyindeki nöron aktivitelerinden, hayal etme ve rüya görme de beyinde elektriksel aktivitelerden ibarettir. Ancak hiçbir kimyasal reaksiyonun hayat oluşturduğu görülmediği gibi, milyarlarca...

Teberrük, eşyadan bereket ummak caiz midir?

TEBERRÜK HAKKINDA KUR’AN’DAN DELİLLER

BİRİNCİ DELİL (Benî İsrâil'in Sandığa teberrükü, Bakara suresi 248. ayet.)

İKİNCİ DELİL (Hz. Yakup (as)'ın Gömlekle Teberrükü, Yusuf suresi 93. ayet)

ÜÇÜNCÜ DELİL (Kutsal Vadi, Tâhâ suresi 12. Ayet.)

DÖRDÜNCÜ DELİL (Safa ve Merve...

Bir kişiyi övmenin ve kendiyle övünmenin İslâm’daki yeri nedir?

Arapçada “tezkiye” kelimesinin asıl ve terim manaları arasında övmek, temizlemek, eğitmek, yüceltmek vardır.

Necm suresinin 32. âyetinde Allah Teâlâ “Kendinizi tezkiye etmeyin” buyuruyor. Burada tezkiye övmek manasına geliyor. Şu halde bir kimsenin kendini övmesi, övünmesi hoş görülmüyor...

Oruç gerçek aşka hicrettir

Ruhumuz ki, Kur’an dilinde bunun adı “nefis”tir, ete kemiğe bürünmüştür, ezelde Sevgili Yaratan ile yaptığı sözleşme dünyaya ve maddeye olan alaka yüzünden unutulmuştur, asıl hedefi Allah olan sevgi (aşk ve muhabbet) fânî güzelliklere yönelmiş, hedefini şaşırmış ve büyük ölçüde zayi olmuştur....

Şartları yüzünden oruç tutmakta zorlananlar tutamadıkları oruçları kaza mı etmeli, fidye mi vermeli?

Bakara Suresi’nin 184. âyetinde geçen ve “orucu tutmakta zorlananlar" şeklinde tercüme ettiğimiz “yutîkuune" fiili, gerek dil bilimi gerekse kıraat şekilleri bakımından farklı mânalara müsait olduğu için bu kısmı, “orucu tutabilecek durumda olanlar" şeklinde anlayanlar da olmuştur. Bu ikinci...