Sandalye ve sıralarda namaz kılmak ne derece doğru?

Camilerde arka tarafa ihtiyaca göre bir iki sıra sandalye, tabure ve sıra koyuluyor, ayakta durmakta, oturmakta, oturduktan sonra kalkmakta güçlük çekenler bu yerlere oturup namazları, bir kısmını îmâ ile kılıyorlar.

Günümüzde muteber fıkıh âlimleri ve fetva heyetleri, mazereti olanların...

İslam insanı kimdir?

Her medeniyetin ve ona kaynaklık eden dinin bir insan tipi vardır. Hak din İslâm’ın insanının ete kemiğe bürünmüş örneği şüphe yok ki, hakkındaki âyetin tasdiki ile Efendimiz’dir (s.a.v):

“İçinizden Allah’ın lütfuna ve âhiret gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe...

İslâm birliği niçin oluşmuyor?

Zayıflığımızın, din ve millet düşmanlarına güç yetiremeyişimizin önemli bir sebebi de “İslâm/ümmet birliği”nin yokluğudur. Bir düşünelim, bugün Türkiye, Pakistan, Mısır, Suriye, Irak, Endonezya, Malezya, Sudan, İran; yalnız bunlar bile yeterli, bir birlik kursalar -ki, diğerleri de arkadan...

Hicrî yılbaşı ve âlemlere rahmet Efendimiz (asm)

Mekke’nin fethinden önce Allah rızası için büyük fedakârlıklarla Medine’ye göçüp Peygamberimiz’in (asm) yanında yer alan, zengin iken yoksul düşen, evli iken evsiz (eşsiz ve evsiz) kalan, toplumu içinde itibarlı bir kimse iken Medine’de garib olan, ama bütün bunları önemsiz kılan bir devlete; “...

İsraf, Tasarruf ve Dolar

Peygamberimiz (s.a.v) nehrin kıyısında abdest alsak bile suyu israf etmemizi istemiyor.

Nehirde su çok olabilir ama bir insan bir kere gereksiz olarak bol harcamaya alışırsa suyun az olduğu yerde de çok harcar ve işte israf alışkanlığı böyle oluşur.

Bazı israf örneklerini...

Asrın Tarzı mı, Allah’ın Farzı mı? 15 Maddede Tesettür ve Mahremiyet1. Buluğ çağına gelen her genç kız için tesettür farzdır.

Günümüzde “daha gençtir” deyip bazı aileler tarafından tesettür teşvik edilmemektedir. Oysa bülûğ çağının başlangıcı, kızlarda dokuz yaşın bitimidir. Kızlarda hayız olma hali, bülûğa ermenin alâmetidir. Hayız gören her genç kız...

İslam’da güzel ahlak ile kötü ahlaktan bazı örnekler verebilir misiniz?

Kur’an Ahlakının müşahhas örneği: Hz. Peygamber (a.s.v)’dir.

Hz. Aişe (r.a.): "Allah'ın Elçisi(s.a.v.)in ahlâkı Kur'an idi" demiştir.

Bu sözleriyle, onun, Kur'an adabıyla edeplendiğini, emirlerini tuttuğunu, yasaklarından kaçındığını ifade etmek istemiştir.

Allah'ın Elçisi (...

Ahlakın rotası, hayatın rotasını tayin eder

 “Bir  millet kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez” (Ra'd: 87/11)

mealindeki ayette ahlak ile hayat arasındaki ilişkiye işaret edilmiştir.

Bu ayetin verdiği dersi, iki açıdan değerlendirmek mümkündür:

Birincisi: Toplumlardaki güzel ahlakın...

Ramazan Ayı Ahiret Mevsimi

Bizi bu sene de mübarek Ramazan ayına kavuşturan Allah’a sayısız hamd-u senalar olsun. Dünya ve ahiret mutluluğunu netice veren İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed (a.s.m)’e, onun tertemiz ehl-i beytine, güzide ashabına ve aynı çizgiyi takip eden tüm müminlerin üzerine hadsiz salat-u selam...

Yahudi inancındaki “Arz-ı mev’ûd” ne demektir? Bu topraklar kime nasıl vadedilmiş?

Vâdedilmiş toprakların (arz-ı mev’ûdun) ne zaman, nerede, kimlere, ne şartla vadedilmiş olduğunu öğrenmenin yolu bu va’di yapanın kitabına (verilen sözün vesikasına) bakmaktır.

Yeryüzünde Allah’a ait olduğu bilinen ve hiçbir harfine, kelimesine dokunulmadan bize kadar gelen tek kitap Kur’...