İslam’da güzel ahlak ile kötü ahlaktan bazı örnekler verebilir misiniz?

Kur’an Ahlakının müşahhas örneği: Hz. Peygamber (a.s.v)’dir.

Hz. Aişe (r.a.): "Allah'ın Elçisi(s.a.v.)in ahlâkı Kur'an idi" demiştir.

Bu sözleriyle, onun, Kur'an adabıyla edeplendiğini, emirlerini tuttuğunu, yasaklarından kaçındığını ifade etmek istemiştir.

Allah'ın Elçisi (...

Ahlakın rotası, hayatın rotasını tayin eder

 “Bir  millet kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez” (Ra'd: 87/11)

mealindeki ayette ahlak ile hayat arasındaki ilişkiye işaret edilmiştir.

Bu ayetin verdiği dersi, iki açıdan değerlendirmek mümkündür:

Birincisi: Toplumlardaki güzel ahlakın...

Gençlerin Kafasını Karıştıran 21 Soru

Bazı sitelerde, "gençlerin kafasını karıştıran, deizme iten sorular" başlığı altında bir soru listesi paylaşılmaktadır. Aslında sorulara bakıldığı zaman bu soruların her Müslümanın aklına takılabilecek sıradan sorular olduğunu görüyoruz. Bu soruları soran veya zihninde taşıyan kimse ne dinsiz...

Ramazan Ayı Ahiret Mevsimi

Bizi bu sene de mübarek Ramazan ayına kavuşturan Allah’a sayısız hamd-u senalar olsun. Dünya ve ahiret mutluluğunu netice veren İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed (a.s.m)’e, onun tertemiz ehl-i beytine, güzide ashabına ve aynı çizgiyi takip eden tüm müminlerin üzerine hadsiz salat-u selam...

Yahudi inancındaki “Arz-ı mev’ûd” ne demektir? Bu topraklar kime nasıl vadedilmiş?

Vâdedilmiş toprakların (arz-ı mev’ûdun) ne zaman, nerede, kimlere, ne şartla vadedilmiş olduğunu öğrenmenin yolu bu va’di yapanın kitabına (verilen sözün vesikasına) bakmaktır.

Yeryüzünde Allah’a ait olduğu bilinen ve hiçbir harfine, kelimesine dokunulmadan bize kadar gelen tek kitap Kur’...

Oruç bizi güzel insan ve makbul kul yapar

Yapılan sosyal araştırmalar bazı yıllarda oruç tutanların, tutabileceklerin yüzde seksenine yaklaştığını göstermektedir. Bu, dünyada eşine az rastlanacak bir “toplumsal dinî davranış, dîne yöneliş” örneğidir.

Din sosyolojisi ve psikolojisi ile meşgûl olanlar bu vâkıanın sebep ve sonuçları...

Hoş Geldin Ramazan-ı Şerif

 

 

Hoş geldin cömert misafir, hoş geldin ikram ve ihsanı ziyade ay, hoş geldin Ramazan-ı Şerif…

Açlığında sayısız lezzet hediyeleri sunan, lezzetli açlık oruçla ruh dünyamıza hesapsız ziyafetler çeken, yetmiş hikmetiyle hayatımıza manalar yükleyen fazilet ve...

Yeni mobil uygulamamız için soru cevap hazırlama ekibi kuruyoruz

Değerli kardeşlerimiz,

Sorularla İslamiyet Ar-Ge ekibi olarak mobil cihazlar için yeni, çok farklı ve online bir yarışma uygulaması tasarlıyoruz. Bu sebeple soru cevap hazırlayabilecek bir ekip kuruyoruz.

Yapmanız gereken çoktan seçmeli sorular hazırlayıp size vereceğimiz panele bu...

Dini infografikler Sorularla İslamiyet'te...

Çeşitli dini konularda hazırladığımız infografiklerle bazı bilgilerin daha dikkat çekici, daha akılda kalıcı olmasını hedefliyoruz.

Bu infografiklerin baskı dosyalarını indirip bastırabilir, mescidlere, sınıflara, kütüphanelere, din eğitimi, seminer ve konferans verilen yerlere asabilir,...

Müslüman aklı ile düşünmek nasıl olur?

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda aklıselim sahipleri (ulu’l-elbâb, lübb sahipleri) için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler (ve şöyle niyazda bulunurlar): “Rabbimiz!...