İslam Tebliği ve Misyonerlik

İslam’da tebliğ ve irşadın gayesi, hak dinin insanlara ulaştırılmasıdır. (1) Maksat, insanların zorla ve her türlü yola başvurarak Müslümanlaştırılması değildir. (2)

Hristiyan misyonerliği ise muhatapların her halükarda Hristiyanlaştırılması ve vaftiz edilmesini hedeflemektedir. (3)

...

Sahih İslam’ın düşmanları

Müslümanların dinine düşman olanlar veya sahip oldukları imkân ve nimetlere göz dikmiş olanlar tarihte ve günümüzde çeşitli yolları deneyerek canımızı, malımızı aldılar ve dinimizi değiştirmemizi istediler, çaresiz din değiştiren fert ve toplulukları da ikinci sınıf dindaş yerine koydular.

...

İslam'ı doğru anlayanlar ve doğru anladığını sananlar

İslam’ı doğru anlayıp uygulama amacına yönelik çalışmalar, çatışmalar, kavgalar ve iddialarda iki ana akım var.

Birinci akımın temsilcilerine göre:

İslam’ın temel kaynakları Kur’an-ı Kerim ve Sünnettir, bu iki kaynakta yer alan vahyi beşer anlayacak ve uygulayacaktır. Anlama ve...

Sesli Soru Cevaplar iTunes'ta...

Okumak güzeldir. Ancak maalesef günümüzde bazı kardeşlerimizin buna imkanı olamıyor. Gelen talepler üzerine Sorularla İslamiyet sitemize yöneltilen soruların cevaplarından bazılarını seslendirdik. Sitemizdeki "Sesliler" sekmesinden ulaşabildiğiniz sesli soru cevaplara artık iPhone ve iPadlerle...

Sigara haram mıdır?

Kırk yıldır piyasada olan Helaller-Haramlar isimli kitabımda şunları yazmıştım:

Tütün 15. asırdan sonra yeni dünyadan İslâm ülkelerine girmiş, o zamandan beri de İslâm ulemâsı tütünün hükmü üzerinde durmuşlardır.

1) Tütünün mubah olduğunu söyleyenler zararı olmadığı ve Şârî’ (Allah...

Yoga mı namaz mı?

Yoga bizim dinimize ve kültürümüze yabancı olan, Hindistan ve Uzak Doğu kültürüne ait olup son yıllarda bir moda gibi dünyaya yayılan bir rahatlama ve stres atma aracı, bir eksersizdir; üstelik masum da değildir, birçok yerde bir dinin misyonerlik aracı olarak kullanılmaktadır.

Yoga yapan...

​Uygur Müslümanlarına olan sorumluluğumuz nedir?

“Size ne oldu da Allah yolunda ve ‘Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla!’ diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz? İman edenler Allah yolunda savaşırlar, inanmayanlar ise bâtıl dava...

Dini hangisinden öğrenelim?

Dinimizi biri zahir diğeri bâtın ilimlerini temsil eden iki câmia anlatmıştır:

Birincisi akaid-kelam ve fıkıh âlimleridir.
İkincisi ise tasavvuf mensuplarıdır. Bu iki ilim ve irfanı cemeden, her ikisinde imam (rehber, kılavuz) mertebesine ermiş insanlar da vardır. “İmam” diye anılan...

Abdestin Tıbben İspatlanmış 18 Faydasını Biliyor musunuz?

İnsan vücudu üzerinde yaklaşık 700 Biyolojik Aktif Nokta (BAN) bulunur. Bunlardan 66 tanesi “Agresi Noktası” olarak adlandırılan ekstra aktif noktalardır. 66 Agresi noktasından 61’i abdest azalarında yer almaktadır.  Bu kısa bilgiden sonra abdestin ilmî olarak ispatlanan faydalarından bazılarına...

Kabir ziyareti, tevessül ve şefaat haktır

Kabir ziyaretinin amacı, ölüden yardım dileme (istiğâse), dualarda bir peygamberi veya veliyi aracı kılma (tevessül), ahirette sıkıntılardan kurtulmak ve bazı geçitleri aşabilmek için Allah’ın sevdiği kulların yardımından faydalanmak (şefaat) asırlardan beri Müslümanlar arasında doğru veya...