Müslüman akaidi ve inancı nasıl olmalıdır

5. Peygamberler Allah’ın elçileridir Peygamberlik haktır

22. Kabir hayatı vardır ve haktır Kabir hayatı vardır

28. Muta nikahı haramdır

1962 kez okundu