Müslüman akaidi ve inancı nasıl olmalıdır

5. Peygamberler Allah’ın elçileridir Peygamberlik haktır

21. Tevessül, ayet ve hadislere göre caizdir

22. Teberrük, eşyadan bereket ummak caizdir

24. Kabir hayatı vardır ve haktır Kabir hayatı vardır

30. Muta nikahı haramdır

3392 kez okundu