İmani sorulara yanıt aramamak neden yanlıştır?

Tarih: 13.09.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah kaldıracağımızdan fazlasını yüklemez, sözü nasıl anlaşılmalıdır?
- Kaldıracağımızdan fazlasının yüklenmesinin mümkün olmadığını bahane edip, imani sorulara yanıt aramamak neden yanlıştır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bir kimsenin Müslüman olup olmaması, iman edip etmemesine bağlıdır. Allah, din imtihanında müminler için cenneti, kafirler için de cehennemi hazırlamıştır.

O halde, cehennemden kurtulmanın olmazsa olmaz şartı olan iman etmek için gereken bilgiye sahip olmak aklın gereğidir.

Dolayısıyla, aklı başında herkes iman konularını sağlam öğrenmek için gereken bilgi yollarına başvurmak zorundadır.

Çok açıktır ki, cehennemden kurtaran ve cennete girmeyi sağlayan iman konusunu araştırıp öğrenmemek çok çirkin bir yanlıştır. Üniversiteye girmek isteyen bir kimsenin konuyla ilgili soruları araştırıp öğrenmemesi ne kadar yanlış ise, cennete girmek isteyen kimsenin iman konularıyla ilgili dersini çalışmaması ondan sonsuz kat daha yanlıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Fetret ne demektir? ...
Bakara Sûresi 286. ayette geçen, "Allah hiçbir nefse gücünün ...
Allah kullarına zulmetmez ve onlara kaldıramıyacağından fazla yük ...
“Allah insana kaldıramayacağı yükü yüklemez.” (Bakara, 2/286 ...
Allah kaldıramayacağımız yükleri yükletmez ise, Kur'an'da neden ...
Allah kimseye güçlerinin yetemeyeceği bir şeyle sınamıyorsa neden ...
İnsana kaldıramayacağı yük yüklenir mi? "Allah kullarına ...
Rabbimiz bizi neden gücümüzün yettiği oranda imtihandan ...
İmam-ı Gazali Hazretlerinin, fetret ehli ve benzerlerinin durumlarıyla ...
Rabbimiz bize öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme, ayetinde ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun