İslam’ın anlaşılması insanların çabasına mı bırakılmıştır?

Tarih: 04.09.2020 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

​“Allah (c.c.) olsaydı/din gönderseydi çabalamasak bile inanmamızı sağlardı.” şeklinde düşünen ateist ve deistlere ne yanıt verilebilir?
- Ayet ve hadisler ile akılcı şekilde anlatır mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Kainatta görünen harika nizam ve intizamın, harika sanat eseri tabloların şahadetiyle sonsuz ilim, hikmet ve kudret sahibi bir yaratıcı vardır.

- Allah’ın varlığı ile imanın varlığı arasında gösterilen ilişki hiç de doğru değildir. Çünkü Allah’ın dinleri göndermesinin hikmeti, Onun emir ve yasaklarına uyan kimselerle uymayan kimselerin ortaya çıkmasıdır. Diğer bir ifadeyle Allah’ın gönderdiği dindeki evrensel ahlaki değerlere bağlı olan iyi insanlarla buna bağlı olmayan kötü insanların birbirinden temyiz ve tefrik edilmesi için dini imtihan açılmıştır.

İmtihanda herkesin hak ettiğini elde etmesi için kimseye ekstradan torpil yapılmaz ve ona avantadan bir başarı belgesi verilmez. Bu sebeple “​Allah (c.c.) olsaydı / din gönderseydi çabalamasak bile inanmamızı sağlardı?..” iddiası hiçbir delile dayanmayan hayali bir varsayımdır.

- Kainatın her tarafında gözle, gözlemle veya fen bilimlerinin gözüyle görülen bir adalet ve dengenin şehadetiyle bu evrenin yaratıcısı çok adildir, adaletle iş görür. İyi ile kötüyü aynı kefeye koymaz. Zalim ile mazluma, çalışkan ile tembele aynı muameleyi yapmaz...

Bu durum aklıselim sahiplerine şunu ders verir ki, Allah din imtihanında haksızlığa vesile olan adaletsiz bir imtihanın cereyan etmesine asla müsaade etmez. 

- Hz. Âdem’den beri, insanlık camiasında meydana gelen tarihi olayların şehadetiyle, peygamberini ve onlara iman eden iyi insanları himaye eden, inkarcı, zalim, şımarık despotları tokatlayan Allah, sonsuz adalet sahibidir. İyi insanlarla kötü insanları aynı kefeye koymaz, aynı muameleye tabi tutmaz. Cennet ve cehennemin varlığı da bunun tartışmasız belgesidir.

“Dileseydik, biz herkese hidayet verirdik. Fakat benim 'Cinlerin ve insanların bir kısmıyla (inkarcılarıyla) cehennemi doldururum.' şeklindeki sözüm böylece gerçekleşmiştir.” (Secde, 32/13)

mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir.

- İyi kimselerle kötü kimselerin aynı kefeye konulmadığını gösteren birkaç ayetin meali şöyledir:

“İyi ile kötü bir olmaz...” (Maide, 5/100)

“...Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 39/9)

“Âmâ olan kimse ile gözü olan kimse bir olmaz. İman edip iyi işler yapan kimse ile kötülük yapan kimse de bir olmaz. Gerçekleri ancak akıl sahipleri düşünüp idrak ederler.” (Mümin, 40/58)

“Kötülük yapanlar, iman edip güzel işler yapan kimseler ile onları -dünya ve ahiret hayatında- bir tutacağımızı mı sanıyorlar. Böyle hükmetmeleri ne çirkin bir şeydir.” (Casiye, 45/21)

İmtihanın adaletle tahakkuk edeceğini bildiren bunlar gibi daha pek çok ayet vardır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Yaratılışımız bizim tercihimiz olmamasına rağmen imtihan olmamızın ...
Kuran ve hadislere göre imtihan neden vardır?
Allah'ın yaratıklarını imtihan etmesinin gerekliliğini anlayamıyorum ...
Allah kullarını imtihan ederken adaletsizlik yapar mı?
Her insan imtihan oluyorsa, bebekler neden ölüp cennete gidiyor ...
Allah, sevdiği kullarına neden sıkıntı verir, ya sapıtırsa?
Allah insanların nefislerine ve şeytana yenik düşeceğini biliyordu ...
İmtihan sırrının Allah'a bakan yönü nedir?
Herkes imanının gücü kadar imtihan ediliyorsa gayrimüslimler ...
Melekleri görmek neden imtihan sırrına aykırı olmaktadır? 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun