Melekleri görmek neden imtihan sırrına aykırı olmaktadır?

Tarih: 14.10.2016 - 12:25 | Güncelleme:

Soru Detayı

2) Üstelik meleklerin neye benzediğini bilmiyoruz..Karşımıza bir melek dikilse de, onun melek olduğunu bilmediğimize göre bu durum imtihan sırrına nasıl aykırı olacaktır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. Melekler, gaybi bir varlıktır. Gayba iman içerisinde onlar da vardır. İmtihanın temel esprisi görmeden gayba iman etmektir. Şayet melekler açıktan görünse artık onların gaybi iman statüsünde kalmalarının bir manası kalmaz.

2. Meleklerin tanınması için, onların tanıdık bir simada görünmeleri anlamına gelir. İnsan suretinde gelmeleri ise, onların melek olup olmadığını bilemeyiz. Bu durumda bir sorun olmaz. Belki bu manada birçok kimse onları görmüş de olabilir.

Demek ki, “imtihan sırrına aykırı olması” göründüğünde melek olduğunun bilindiği varsayımına göredir.

Bir 3. maddeyi de biz ekleyelim:

3. Aslında meleklerin peygamberlere mahsus olarak görünmeleri de bu “gaybi imtihan sırrı”na işarettir.

Bununla beraber, Kur'an’da meleklerin insanlara görünmeyeceklerine, göründüklerinde ise iş işten geçeceğine işaret eden ifadeler, inkarcıların (peygamberler gibi) melekleri görmek istemelerine bir cevaptır.

Yoksa "hiçbir insan melekleri görmez" diye bir ifade söz konusu değildir.

- İlgili ayetlerin meali şöyledir:

“Bize kavuşmayı ummayanlar, ‘(peygamber gibi bizim de) Üzerimize melekler inseydi, yahut Rabbimizi görseydik ya!' dediler. Gerçekten onlar kendilerini pek büyük gördüler ve büyük bir küstahlıkla azdılar da azdılar. Gün gelecek, melekleri görecekler; fakat o gün o suçluları sevindirecek hiçbir haber olmayacak ve melekler onlara: 'Sevinmek size haram, haram!' diyecekler.” (Furkan, 25/21-22)

Evet, Kureyş müşrikleri öyle diyorlardı: “Muhammed’in hak peygamber olduğunu söyleyen melekler bizim üzerimize inmedikçe ona iman etmeyiz.” (Taberi, ilgili ayetlerin tefsiri)

Demek ki meleklerin görülme isteği, Kur'an’ın ve Hz. Peygamber (asm)'in doğru olup olmadıklarını bildirmeleri içindir.

Böyle bir haber vermek üzere meleklerin gelip görünmeleri, tamamen imtihanın sırrına, gizlilik prensibine aykırıdır.

- Bu konuda önemli bir nokta da şudur:

Melekler nurdan yaratılmıştır. İnsanların onları asıl suretlerinde görmeleri mümkün değildir. İnsanda öyle bir donanım yoktur. Hz. Peygamber (asm) bile ancak Hz. Cebrail’i bir-iki defa asli suretinde görmüştür. Bu sebeple insanlar melekleri ancak insan suretinde görebilir.

Nitekim, “İman, İslam, İhsan”nın söz konusu edildiği Cibril hadisinde de Hz. Cebrail’in insanlara görünmesi bir insan kılığında olmuştur.

Hz. Peygamber (asm)’in Hz. Ömer’e söylediği aşağıdaki ifadeleri bunu göstermektedir.

“Bu, Cebrail aleyhisselâmdı. Size dininizi öğretmeye geldi.” (Müslim, iman, 1)

Buhari de benzer bir rivayeti Ebu Hureyre’den nakletmiştir. (Buhari, İman, 37)

Meleklerin insan suretindeki temessülleriyle karşılaşmaları çok şöhret bulmuş olaylardandır. Bediüzzaman Hazretlerinin aşağıdaki sözlerinde de bu gerçeğe işaret edilmiştir.

“...huzur-u Muhammedîde (asm) sahabelere görünen Hazret-i Cebrail'in (as) (Dihye suretindeki) temessülü gibi melaikeleri görmek ve onlarla konuşmak hâdiseleri, tevatür suretinde eskiden beri nakl ve rivayet ediliyor.” (Asa-yı Musa, s. 115)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun