Cinlerin melekleri, insanların da cinleri görmesi imtihan sırrına aykırı olmaz mı?

Tarih: 31.10.2019 - 10:40 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bizim melekleri görmemiz imtihan sırrına aykırıdır.
- Cinler de bizim gibi gayba imanla sorumlu olduklarından, onların melekleri görmeleri nasıl açıklanabilir? Bu imtihan sırrına aykırı?
- İnsanlara göre cinlere inanmak gaybi bir şey mi?
- Eğer öyleyse bazı insanların onları görmeleri imtihan sırrına aykırı olmaz mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Cinler iman esasları içerisinde yer almaz. Onların varlığına iman etmek, Kur'an’da bildirildiği içindir.

Buna mukabil melekler iman esasları arasında yer almaktadır.

Meleklerin kevnî ve teşrii alanlarda önemli görevleri olduğundan, bu görevlerin değişik yönlerden din imtihanı ile alakaları bulunduğundan onlar iman esaslarına dahil edilmiştir.

- Bizim veya cinlerin melekleri görmemiz imtihan sırrına aykırı değildir. Çünkü iman edilmesi gereken bütün unsurların birer gâib olması gerekmez. Örneğin, resuller, kitaplar en başta gelen iman esaslarındandır, fakat görülmektedir. Nitekim, hadis rivayetlerinde Hz. Hatice, Hz. Aişe, Hz. Abbas, Hz. İmran b. Husayn  ve benzeri sahabilerin de melek gördüklerine dair bilgiler vardır.

Cibril hadisinde, Hz. Cebrail’in bir misafir şeklinde pek çok sahabenin olduğu meclise girdiği Buhari, Müslim gibi sahih hadislerde geçiyor. 

Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadeleri de bu konuya ışık tutmaktadır:

“Evet zaman-ı Âdem'den beri bütün semavî kitablar ve dinler, meleklerin vücudlarına ve ubudiyetlerine ittifakları ve bütün asırlarda melekler ile konuşmalar ve muhavereler, kesretli tevatür ile insanlar içinde vukubulduğunu nakil ve rivayetleri ise; görmediğimiz Amerika insanlarının vücudları gibi meleklerin vücudlarını ve bizimle alâkadar olduklarını kat'î isbat eder.” (bk. Asa-yı Musa, s. 83)

- Bu sebeple cinlerin melekleri görmesi de imtihana aykırı olmaz.

Kaldı ki, cinlerin ne kadarının melekleri gördüklerine dair elimizde fazla bir bilgi de yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun