Cinler Hz. Adem'den bir gün önce mi yaratılmış?

Tarih: 28.09.2022 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Âdem cuma günü yaratılmıştır, cinler ise perşembe günü yaratılmıştır.
- Cinler Hz. Âdem’den bir gün önce mi yaratılmış, böyle bir hadis var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili bir rivayet şöyledir:

“Allah, melekleri çarşamba, cinleri perşembe, Âdem’i de cuma günü yaratmıştır.”

Ancak, bu rivayet Hz. Peygamber (asm) Efendimizin sözü olarak değil, Tabiin dönemi âlimlerinden Rebi b. Enes’in sözü olarak nakledilir.(1)

Bu rivayetin sıhhatiyle ilgili bir bilgi bulamadık.

Rivayetlerde yaratılışla ilgili geçen gün ve günler gibi belirsiz veya pazartesi, salı, çarşamba gibi belirli günlerinden maksat ya dönem ve devir anlamındadır ya da haftanın belli günleri anlamındadır.

Eğer dünyamızın yaratılışından öncesini de içine alacak şekilde bir anlatım varsa, bu durumda gün ifadesi devir ve dönem anlamına gelir. Nitekim ayetlerde geçen evrenin altı günde yaratılmasıyla ilgili altı günden maksat da devir ve dönem anlamındadır.

Eğer dünyamızın yaratılışından sonrasını da içine alacak şekilde bir anlatım varsa, bu durumda pazartesi, perşembe gibi günlerden maksat, haftanın bilinen günleridir.

"Cinler Hz. Âdem’den bir gün önce mi yaratılmış?", sorusuna gelince:

Hayır, cinler Hz. Âdem’den bir gün önce değil binlerce yıl önce yaratılmıştır. Ancak bu rivayette cinlerin ilk yaratıldığı haftanın gününe dikkat çekilmiştir.

Nitekim Hz. Âdem ile ilgili hadiste şöyle buyurulur:

“Güneşin doğduğu günlerin en faziletlisi / en üstünü cuma günüdür. Çünkü Âdem o günde yaratılmış, o günde cennete yerleştirilmiş ve o günde cennetten çıkarılmıştır.”(2)

Şimdi bu durumda Hz. Âdem için gerçekleşen bu olayların hepsinin aynı haftanın aynı gününde hep birden olduğunu anlamak elbette doğru olmaz. Cinlerin yaratıldığı haftanın perşembe günü olduğu, Hz. Âdem’in yaratıldığı haftanın cuma günü olduğu ifade ediliyor.

Aynen bunun gibi, cinlerin yaratıldığı hafta ile Hz. Âdem’in yaratıldığı hafta, Cenab-ı Hakk’ın, melekleri, cinleri ve insanları akıllı varlıklar olarak yarattığını ayet ve hadislerden öğreniyoruz. 

Önce melekler, sonra cinler daha sonra da akıllı varlıkların en son halkası olan insanlar yaratılmıştır. Meleklerin nurdan(3), cinler dumansız ateşten(4), insanlar ise topraktan yaratılmıştır.(5)

Kaynaklar:

1) Taberi, Tefsiri, 1/172, Tarih, 1/43.
2) Müslim, 854; Nesai, 3/89; İbn Kesir, 1/2328.
3) bk. Müslim, Zühd, 60.
4) bk. Hicr, 15/27; Rahman, 55/15.
5) bk. Al-i İmran, 3/5.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun