Hz. Adem'den günümüze kadar geçen süre nedir?

Bu süreyi tam olarak vermek mümkün değildir. İnsanın geçmişiyle ilgili, fen ve felsefenin ortaya koyduğu rakamlar milyonlarla ifade edilmektedir. Ancak, yaş tayin metotlarının güvenirliliği azdır. Canlıların yaşı ile ilgili verilen değerler, mutlak değil, izafi veya nisbi değerlerdir.

Yani, 100 milyon yaşında olan bir canlı, 10 milyon yaşında olandan 10 kat daha yaşlıdır. Hakikatte 10 milyon yaşındaki varlık bin yaşında ise, 100 milyon yaşında olan da bundan 10 kat daha yaşlıdır, yani 10 bin yaşında olacaktır.

Semavi kaynaklar dikkate alındığında bu sürenin daha az olduğunu görüyoruz.

Kur’an-ı Kerim’de göklerin ve yerin altı günde, arzın iki günde, bitki ve hayvanların ise dört günde yaratıldığı nazara verilir.1

Buradaki gün tabirinden  genelde devir manası anlaşılmıştır. Cenab-ı Hak, Hacc suresinde bir günün bizim saydığımız günlerle bin yıl olduğunu bildirir.2

Bir başka  ayette de 50 bin yıl olduğunu nazara verir.3

Uzayda her bir gezegen ve yıldızın hareketi farklıdır. Dünya kendi etrafında bir günde dönerken, Merkür bu dönüşünü, dünya günü ile 58.5 günde yapar. Dünyanın güneş etrafında dolanımı bir yıl iken, Plüton’un güneş etrafında bir defa dönüşü 248 yıldır.4

İnsanın geçmişiyle ilgili olarak şu söylenebilir:

Semavi kaynakların işaretlerinden, ilk insan Hz. Âdem’den itibaren günümüze kadar geçen sürenin 7 ile 10 bin yıl arasında olabileceği anlaşılıyor.

Prof. Dr. Adem Tatlı

 


1.  Hud, 7; Furkan, 59; Fussilet, 9-12.
2.  Hacc, 47.
3.  Mearic, 4.
4.  Tuna, T. Uzay ve ötesi.. Boğaziçi yayınları, ikinci baskı, 1995.

 

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun