Allah, yeryüzündeki varlıkları hangi gün yarattı?

Tarih: 01.11.2022 - 11:10 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Yeryüzündeki varlıklar kaç günde ve hangi varlıklar hangi gün yaratıldı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili bir hadis rivayeti şöyledir:

Ebu Hüreyre (ra) şöyle dedi: Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam elimi tutarak şöyle buyurdu:

“Allah, toprağı cumartesi günü yarattı. Oradaki dağları pazar günü, ağaçları pazartesi günü, sevilmeyen şeyleri salı günü, nuru çarşamba günü yarattı. Hayvanları yeryüzüne perşembe günü yayıp dağıttı. Âdem’i yaratılanların sonuncusu olarak cuma gününün son saatlerinde, ikindiyle akşam arasında yarattı.” (Müslim, Münafıkin 27; bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, 2/327)

Hadis-i şerif yeryüzündeki önemli varlıkların altı günde yaratıldığını, Hz. Âdem’in de son günde ve sonuncu olarak yaratıldığını belirtmektedir. Şu ayet-i kerime de bunu ifade etmektedir:

“Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çökmedi.” (Kâf, 50/38)

Bu ayet ve bu hadis, Yahudilerin “Allah yoruldu; cumartesi günü istirahate çekildi” (Kitâb-ı Mukaddes, Tekvîn 1-2) şeklindeki iddialarının asılsız olduğunu göstermektedir.

Hz. Âdem’in ve dolayısıyla neslinin yeryüzünde mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesini sağlamak üzere yer ve gökteki her şey onlardan önce yaratılmış, böylece onlar daha dünyaya gelmeden rahat ve konforları sağlanmıştır. Çünkü insan kainatın özüdür. Muhtelif ayetlerde belirtildiği üzere yeryüzü, gökyüzü, kısaca bütün kâinat onun için, ona hizmet etmek için yaratılmıştır.

Salı günü yaratılan sevilmeyen şeylerin neler olduğu konusunda fazla bilgi yoktur. Salı günü demirin yaratıldığına dair zayıf bir rivayet vardır. (Heysemî, Mecme‘u’z-zevâid, 5/93)

Sevilmeyen şeylerin demir gibi madenler olduğunu söyleyenler herhalde bu ve benzeri rivayetlere dayanmışlardır. Şayet sevilmeyen nesneler ölüm ve afet gibi şeyler ise, buna dair de bir rivayet bulunmaktadır.

Bu hadisi tenkit etmek ve onu tabiin alimlerinden Kab el-Ahbar’ın sözü gibi göstermek isteyenler çıkmışsa da, Müslim ile Ahmed İbni Hanbel’in yukarıda zikredilen eserlerinde açıkça görüldüğü üzere bu hadis Kab’ın değil, Resul-i Ekrem Efendimizin (asm) sözüdür.

Burada haftanın günleriyle, evrenin günlerinin farklı olduğuna dikkat çekmek gerekir.

Evrenin ve içindekilerin altı günde yaratıldığını bildiren ayet ve hadislerle kastedilen mana, haftanın günleri değildir; evrenin günleri yani devir ve dönemleridir.

Ayrıca haftanın günleri diye ifade edilen günler de aynı hafta içinde şeklinde anlaşılmamalıdır. Örneğin Hz. Âdem aleyhisselam hangi hafta yaratıldıysa o haftanın cuma gününde demektir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Yerler ve göklerin altı günde yaratılışının hikmeti nedir?

Allah'ın, kainatı altı günde yaratıp yedinci günde istirahat ettiği iftirası ...

Altı günden maksadın, altı devre olduğunun delili nedir?

Semavat ve arz neden altı günde yaratılmıştır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun