Altı günden maksadın, altı devre olduğunun delili nedir?

Tarih: 02.04.2019 - 20:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

​Not: Bununla ilgili yazılarınızı okudum, lakin sorduğum soruların cevaplarını göremedim. Lütfen hazır yazı göndermeyiniz.
1. Kuranda olan altı günde yaratılışın altı devre olduğunu savunan alimler, dünyanın çok uzun sürede oluştuğunun bilimsel ispatından önce yaşamış olan alimler midir?
2. Bu alimler neyi delil göstererek altı günden kastın altı devir olduğunu savunabilmişlerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

Öncelikle şunu belirtelim ki, bilim dünyası, kainatın altı devrede yaratıldığına dair bir bilgiye sahip değildir. Çünkü, evrenin ilk oluşumundan itibaren kaç devrede olgunlaştığını, hangi devrenin hangi safhadan başladığını hesaplamak imkansız gibidir.

Dünyanın nüfus cüzdanını çıkarıp yaşını belirleme çalışmaları çok yenidir. Bu sebeple, İslam alimlerinin bu konudaki yorumları çok öncedir.

Cevap 2:

Delillerden biri akıldır. Koca bir evrenin hepsinin -bizim bildiğimiz- 6 günde yaratılması, Allah’ın Hakim isminin gereğidir. Bu dünya hikmetle yaratıldığına göre, hikmetin gereği olan belli süreçlerin olması lazımdır..

- Bizim bildiğimiz “gün” kavramı ancak göklerin ve yerin yaratılmasından sonra oluşmuştur. Bu artık bilinen bir gerçektir.

Demek ki bugün başka bir gündür. Şemsuşşumus / Vega yıldızının kendi etrafında dönmesiyle meydana gelen gün ile dünya günü arasında büyük fark olduğu açıktır.

- Kur'an’da “altı gün” ifadesi var. Bir de “göklerin iki günde, yerin iki günde ve düzenlenmesinin de iki günde” olduğuna vurgu yapılmıştır.

Buna göre, 6 günden ikisinin göklerin yaratılışıyla alakalı olduğunu kabul etme zorunluluğu vardır. Atmosfer ve diğer hayat şartlarına sahip yerküresinin de 4 günde yaratıldığı belirtilmiştir.

Bu ayetlerde yer alan "gün" kelimesinin daha geniş bir zaman dilimi için de kullanıldığını yine Kur'an’dan öğreniyoruz. Bir günün “bin yıl” ve “elli bin yıl” (bk. Secde, 32/5, Mearic, 70/4) ifadeleri gün kavramının farklı zaman dilimlerine işaret ettiğini göstermektedir.

- Kâinatın altı günde yaratıldığı Kur'an’da açıktır. Geri kalan alimlerin tespitleri birer yorumdur. Bizce ayetlerin zahiri ifadelerine bakarak, 6 gün: iki astronomik / kozmolojik, dördü de (biyoloji, zooloji ve botanik devrelerini de içine alan) jeolojik devre olarak düşünülebilir.

Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadesi de bize ışık tutmaktadır:

"Altı günde gökleri ve yerleri yarattık" demek olan; hem belki bin ve elli bin sene gibi uzun zamandan ibaret olan eyyam-ı Kur'aniye ile insan dünyası ve hayvan âlemi altı günde yaşıyacağına işaret eden hakikat-ı ulviyesine kanaat getirmek için, birer gün hükmünde olan her bir asırda, herbir senede, her bir günde Fâtır-ı Zülcelal'in halkettiği seyyal âlemleri, seyyar kâinatları, geçici dünyaları, nazar-ı şuhuda gösteriyoruz. Evet güya insanlar gibi dünyalar dahi, birer misafirdir. Her mevsimde Zât-ı Zülcelal'in emriyle âlem dolar, boşanır.” (bk. Sözler, s. 163)

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an'da altı günden kasıt altı devre ise, neden devre değil de gün ...

Yerler ve göklerin altı günde yaratılışının hikmeti nedir?

Evrenin / kâinatın yaşı hakkında bilgi verir misiniz; altı günde ...

Semavat ve arz neden altı günde yaratılmıştır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun