Dünyanın ömrü bir haftadır ne demek?

Tarih: 17.11.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Dünya, ahiret haftalarından bir hafta olup, yedi bin senedir ve bunun altı bini geçmiştir."
"Dünyanın ömrü, ahiret günlerinden yedi gündür. Allah teala buyurdu ki: “senin rabbinin yanındaki bir gün, sizin saydığınız bin yıl gibidir.”
- Bu ve benzeri hadislere göre Dünyanın yaşı 7000 yıl. Bilime göre dünya 4 milyar yaşında değil mi?
- Ayrıca dinozorların da fosilleri var. Deniliyor ki hadis Hz. Adem’den sonrasını anlatıyor. Ama bu hadislerde tam olarak Dünyanın yaşı diye geçmiyor mu?
- Veya Peygamberimiz (s.a.v) dünyanın Hz. Adem'den biraz önce (1-2 gün önce) yaratıldığını sanarak, bu hadisleri söylemiş olabilir mi?
- Yani Hz. Peygamber konuşmalarında hata yapabilir mi / yapmış olabilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda birkaç noktaya işaret etmekte fayda vardır:

a) Bu hadis rivayetinin geçtiği kaynakların hepsinde pek çok zayıf hadis vardır.

İlgili kaynakların bir kısmı şunlardır:

1) Kenzu’l-Ummal, h. no: 16459.
2) Tezkiretu’l-Mevduat, 1/223.
3) Sahavî, el-Makasıdu’l-hasene (Deylemi’den naklen), 1/693, h.no: 1243.
4) Munavî Feyzu’l-Kadir, 3/547; h.no: 4278 (Deylemi’den naklen).

2. ve 3. kaynaklar zaten zayıf ve uydurma rivayetleri derleyen eserlerdir. 4. kaynağın kaynağı olan Deylemi de oldukça zayıf rivayetleri içermektedir.

İslam alimlerinden İbn Hazm gibi büyük bir alim ve onu takip edenler tarafından dünya / insanlık ömrünün 7000 yıl olduğuna dair rivayetin İsrailiyattan alındığı ve bu konuda hiçbir sahih hadisin bulunmadığını bildirilmiştir. (bk. Tefsiru’l-Menar, 9402)

Ancak, bu gibi konular iman ve ahkamla ilgili olmadığı için, zayıf rivayetlerin değerlendirilmesinde bir sakınca yoktur. Nitekim;

Risale-i Nur'da göklerin ve yerin altı günde yaratıldığından bahisle, insan dünyası ve hayvan aleminin altı gün yaşayacağına, kainatın ömrünün de bu paralelde olabileceğine işaret edilir. Kur'an'da bildirilen “bin ve elli bin” Kur'an gününü ise, asır ve seneleri temsil eden "devir" manasında ele alınır. (bk. Sözler, Envar neşr, İstanbul, 1996, s. 163)

b) Cenab-ı Hak, bir ayet-i kerimede bir günün, bizim saydığımız günlerle bin yıl, bir başka ayette ise, elli bin yıl olduğunu nazara verir. Dolayısıyla burada "gün" tabirinden neyin anlaşılması gerektiği hususunda tam bir açıklık olmadığı için, İslâm alimleri arasında konuya farklı yaklaşımlar olmuştur. (İlgili ayet ve tefsirleri için bk. Hac, 22/47;  Mearic, 70/4)

c) Bu gibi gaybi konularda ayet ve sahih hadisler olmadığı zaman, asırların görgü ve bilgi seviyelerine göre, farklı yorumların yapıldığı bir gerçektir.

Din ilimleri kanadında olduğu gibi, fen bilimleri kanadında da farklı yorumlar kendini göstermektedir. Örneğin, daha önce bilimsel verilere göre kainatın ömrü, 4-5 milyar yıl olarak öngörülmüştür. Şimdi ise bu sayı yaklaşık 15 milyar yıldır.

Özetle, kainat altı günde yaratılmıştır. Yedinci gün kıyametin komasından sonraki yeniden diriliştir. Buradaki gün ise devir ve dönem demektir.

Not: Sahih hadislerde hata olmaz, hadislere yapılan yorumlarda hata olabilir. Ayrıca Hz. Peygamber Efendimize (asm) verilen bilgiler, vahiy ve ilham iledir, zannetmek diye bir şey olmaz.

İlave bilgi için tıklayınız:

Yerler ve göklerin altı günde yaratılışının hikmeti nedir?
Kur'an'da altı günden kasıt altı devre ise, neden devre değil de gün ...
Altı günden maksadın, altı devre olduğunun delili nedir?
Kıyamet hangi gün kopacak? Akşam vakti kopacağı bilgisi doğru ...
Peygamber Efendimizi hata işlemiş midir?...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun