İnsanlık tarihi ne zaman başladı?

Tarih: 03.04.2006 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Dünyanın şu andaki nüfusu, bu konuda bize bir fikir vermektedir. İlk insan on beş bin yıl önce yaratılmış olsa, tarih boyunca ortalama ömrün hep 70 yıl olduğu kabul edildiğinde, dünya nüfusunun şimdi 1 trilyon civarında olması gerekir. Şu andaki teorik anlayışa göre yüz binler yıl olduğu ileri sürülen insanlık tarihinin 15.000 yıldan daha kısa olması gerekiyor.

Bu da kâfi gelmemekte, atalarımızın ilk zamanlar 600-1.000 yıl gibi uzun ömürlü olduklarını kabul etmek durumundayız. Geriye doğru gittiğimizde, Hz. İsa döneminde dünya nüfusunun 250 milyon kadar olduğu hesaplanıyor (bk. Miller, C.Tyler. “Living In the Environment” Kaliforniya A.B.D. 1975). Dünya nüfusuna tesir eden veba gibi salgınlar ve savaşlarda ölenlerin, ancak nüfusun yüzde bir buçuğuna karşılık geldiği kabul ediliyor. Bu durumda insanlığın ömrünün yüz binler yıl olduğu iddiası da geçerliliğini kaybediyor. Sadece nüfus artış hızı bile insanlığın ömrünün 10.000 yılı geçemeyeceğini gösteriyor.

Bugünkü tarih hesaplamalarında kullanılan metot, yetersiz bir metottur. En güvenilir ve doğru kaynak, Kur’an ve hadislerin haberleri olmalıdır. Zaten ilmin doğru sonuçları ile Kur’an’a ait gerçekler birbiriyle her zaman mutabık kalmış, birbirini çürütmemiştir... Çünkü kâinat ve Kur’an, Allah’ın iki ayrı kitabıdır. Yeter ki her iki kitabı da doğru anlayalım ve yorumlamayı bilelim. Bazen görülen yanlışlıklar, yorumlayanların yetersizliğinden ileri gelmektedir.

Peygamber Efendimiz (asm),

 “Ben insanlığın ikindi vaktinde geldim.”

buyuruyor. Diğer bir hadisinde ise

“Benim ümmetimin ömrü 1.500 seneyi pek geçmeyecek.”

buyurmuş. Günün dörtte ya da beşte biri olan ikindiden akşama kadarki vakti 1.500 yıl kabul ettiğimizde, insanlığın ömrünün 6.000-7.500 yıl arasında olduğu ortaya çıkar. Diğer bir meşhur hadis rivayetinde ise bu açıkça ortaya konmuştur:

“Âdem’den kıyamete kadar insanlığın ömrü yedi bin senedir.”

Görüldüğü gibi, bu iki hadis birbirini doğrulamakta ve tamamlamaktadır. [bk. Kenzu’l-Ummal, h.no: 16459; Tezkiretu’l-Mevduat, I/223.; Sahavî, el-Makasıdu’l-hasene (Deylemi’den naklen), I/693, h.no: 1243; Munavî Feyzu’l-Kadir, III/547; h.no: 4278 (Deylemi’den naklen)]

Bununla beraber, bu açıklamalar sadece birer yorumdur. Çünkü insanlığın ömrünün 7.000 yıl olduğuyla ilgili rivayette geçen "yıl" ifadesinin ne anlama geldiği kesin değildir. Bu açıdan başka ve farklı yorumlar da yapılabilir. Başka derin manâlarının da olabileceği ve onların açıklamaya başka manâ boyutu getirebileceği de düşünülebilir.

Dünyanın kendi ekseni etrafındaki ve Güneş etrafındaki hareket hızlarının eski devirlerden şimdiye değişiklik gösterdiğinden şimdiye kadar hiç bahsedilmediği ve zamanın da hıza bağlı olarak değişebileceği gözönüne alınarak, sadece eski devirlerdeki büyük bitki ve hayvanların ömür müddetleri ile şimdikileri kıyaslayarak eski devirlerde zamanın daha hızlı aktığı söylenebilir.

İlave bilgiler için tıklayınız:

Âdemoğlunun (insanlığın) dünya üzerindeki ömrü kaç yıldır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 200.000+

Yorumlar

Kaminari

Prof. Dr. Stephen Hawking  (8 Ocak 1942, Oxford - 14 Mart 2018, Cambridge), İngiliz fizikçi, evrenbilimci, astronom

Hawking insanların 100 yıl içerisinde dünyayı terk etmesi ve farklı dünyalarda koloniler kurması gerektiğini söylemiştir. Hawking'e göre insanlar koloni kuramazlarsa hayatta kalamayacaktır.

حَتّٰى يَاْتِىَ اللهُ بِاَمْرِهِ 6—şedde sayılır—fıkrası dahi, makam-ı cifrîsi 1545 olup kâfirin başında kıyâmet kopmasına ima eder. ‎

Milaladi takvimdeki karşılıği ise

2129 tarihine denk gelmekte
2018 den çıkartırsak 111 yıl kadar
Yıla tekabul etmekte

Dünyanın en büyük ve en son
Evrenbilimci astronotunun verdigi tarih ile nekadar uyuştuğunu görememek mümkün degil

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
cahil70

Göbeklitepe nin tarihi 12 bin yıl olduğu varsayılıyor ilk insan dan sonra yapıldığı varsayılsa bile hz Adem in yaradılışı daha eskiye gitmez mi ayrıca İstanbul yarımburgaz mağarası da bulunana ilk insan izleri 200 bin yıla tarihleniyor

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
RANDOM

Yalnız fosillerin yaşları hesaplanabilmektedir . Bununla beraber Dünya tarihi 4 mılyar olarak tahmin edilirken . Fosil kalıntılarından elde edilen bilgilerde 300K yıla kadar bir insanlık tarihi vardır. Sizce biraz bilimle söyledikleriniz çelişmiyor mu ?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
UMAS_hspsilindi

Sayın hocam söyledikleriniz bazıları için yeterli cevap olabilir ancak benim inancım odur ki İslam dini akıl ve bilimle çelişmez,Dünyanın yaşı ve ilk insan ile ilgili verdiğiniz bilgiler bilimssel gerçekler ile çelişiyor. Şayet müslüman bir kişinin sağlam bir Allah inancı olacak ise islam alimlerinin bu konulara akla ve bilme uygun cevaplar vermesi gerekir. Yoksa İslamiyet ile ilgili verilen bilgiler doğru yerine oturmuyor. Benim anam ve babam sorgulamadan iman eden müslüman insanlar ve ikisi de anadolu insanı ve Hacca gitmiş insanlar, Ben ise sorgulayan müslüman olarak doğruyu bulmaya çalışıyorum.İnancımı kaybetmeden inşallah bunu başaracağım. Benim oğlum ise deist muhtemel onun çocuğu da ateist olacak.
Benim sizden ricam şudur,İslam dini akıl dini değil nakil dinidir diyorsanız buna bir şey diyemem. Ama islam dini akıl ve bilim ile çelişmez diyorsanız ,bilimsel gerçekler ile savaşmayı bırakın ve bilim ile islamı buluşturun. Bakın sizin yazdığınız yazı ile ilgili bilim insanları ne diyor?
“20 yıldır yürütülen ve son derece yavaş ilerleyen bir kazı çalışması sonrasında, dünyanın en eksiksiz insan fosili keşfedildi. Bizden tam 3.6 milyon yıl önce yaşamış olan ve bilim camiası tarafından “Küçük Ayak” olarak adlandırılan bu fosil, insan iskeletinin bütün detaylarını içeren en yaşlı kalıntı olarak tarihe geçti.”
“Dünyanı yaşı için yapılan son hesaplama 2007 yılında Yale Üniversitesinden Alman asıllı jeoloji profesörü ve aynı zamanda NASA jeoloğu olan Friedrich Karl Ewert ve ekibi tarafından yapılmıştır. Ekip Kanada’da yaptıkları araştırmada dünyanın yaşını tam olarak 4,576 milyar yıl olarak hesapladı. Bu ekip dünyanın yaşını yerin tektonik tabakalarından çıkardıkları zirkon minerallerine dayanarak buldu.”
Umarım kendimi doru anlatabilmişimdir. Amacım doğruyu bulmak ve bunu inancımı kaybetmeden başarmak,

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editör (hasanfidan)

- Rivayette geçen bilgi insanlık tarihi ile ilgilidir. Şüphesiz dünyanın yaşı çok daha fazladır. Zira insanlar yaşamadan önce de dünyanın var olduğu Kur'an-ı Kerim'in ifadelerinden anlaşılmaktadır.

- İnsanlığın yaşı ile ilgili bu rivayet haber-i vahid derecesinde olup eğer bilimsel olarak insanlığın ömrünün daha uzun olduğu kesinleşmiş ise bilimsel veriyi esas almak gerekir. Böyle durumlarda haber-i vahid düzeyindeki rivayeti esas almamakta dinen bir mahzur yoktur. Bu durum karşısında kişinin inancını sorgulaması da gerekmez. Zira böyle bir bilgi dinin temel amacı ile ilgili olmadığı gibi mütevatir denilen kati bir haber de değildir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
UMAS_hspsilindi

Sayın hocam değerlendirmenizi ben şöyle anladım, İslam dininde Kur'an Ayetlerine bakarak mutlak hüküm vermek doğru değildir.Mutlak olan tek şey Allah'ın varlığı ve birliğidir. Allah'ın varlığına inanan kişi bütün benliği ile inanarak Allah'tan başka ilah yoktur diyorsa ve bu bilinçle Allah'ın ayetlerini okuyorsa kendi yaradılış gayesini de anlayacaktır.Bir ayet üzerinden örnek vermek isterim "Hani Rabbin meleklere muhakkak ben yeryüzünde bir halife (bir insan, Âdem) yaratacağım." demişti (Bakara, 2/30).. Şimdi ben bu ayeti okuduğumda Allah'a inancım yoksa şöyle söylerim ; Evrim teorisine göre insanlar maymundan evrilmiştir. Dolayısıyla Kur'an 'daki bilgi akla ve bilime uymaz. Oysa Allah inancı olan kişi bu ayetlerin Allah kelamı olduğunu bilir ve ona göre ayeti anlamlandırır. Şimdi sen hangi ilimle ayet yorumluyorsun diyenler çıkabilir ancak ,başta söylediğim gibi Allah'ın varlığı dışında mutlak yoktur.Bu nedenle ayetten yanlış ya da eksik anlam çıkartmam sadece beni bağlar . Allah'ın yasalarının akıl ve bilimle çelişkili olamayacağına inandığım için bu ayette ilk insan adem diyor, evrim teorisi insanın atası maymun diyor.Gerçeği öğrenmek için sorgulamak gerekir. Konuyu araştırdığımda ben şu sonuca vardım; Darwin'in 1871 yılında kaleme aldığı "İnsanın Türeyişi" isimli kitabı incelediğimizde şu cümleleri sarf ettiğini görürüz;
"Rastladığım benzerlikler beni bir adım daha öteye taşıdı ve mevcut tüm canlıların tek bir prototipten türediği sonucuna vardım. Yaşayan tüm şeylerin sayısız ortak noktası vardır; kimyasal kompozisyonları, jerminatif kesecikleri, hücresel yapıları ve büyüme ve çoğalma yasaları birbirine oldukça benzerdir." diyor.Şimdi bu teori ile Kur'an ayetleri çelişiyor diyebilir miyiz ? Araf suresi 189. ayette Allah insanları tek bir nefisten, candan yarattığını anlatmıyor mu ? Kur'an İnsanlara seslendiği için insan üzerinden yaradılışı anlatıyor.Önemli olan her şeyin Allah’ın planı ve yaratmasıyla olduğunun bilinmesidir. Bakara suresi 31. ayette geçen Allah tarafından Hz. Adem'e (s.a.) her şeyin isimlerinin yani evrenle ilgili bilginin öğretilmesi, insanoğlunun yaratılış ve evrenin bilinmezlerini zamanla çözeceğinin genetik olarak bu yeteneğe sahip olduğunun delilidir.Saygılarımla.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun