İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem'in yaratılışı nasıl olmuştur?

Tarih: 27.04.2020 - 14:08 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bütün canlıların tek bir kökten türeyip geliştiğini savunan evrim teorisiyle Kur’an-ı Kerim’in haber verdiği yaratılış merhaleleri her yönüyle birbirinden farklıdır. Zira evrim, yaratılışı inkâr etmek için ortaya atılan, bu yüzden ispat edilemeyen bir teori, yaratılış ise binlerce yıldır milyarlarca defa gözler önünde cereyan eden bir hakikattir. Ne var ki bazı müslümanlar aşağıdaki ayeti esas alarak insanlarla maymunların müşterek bir kökten türemiş olabileceğini söylemiştir. (Ateş, S. Kur’an-ı Kerim’e Göre Evrim Teorisi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1972, c. 20, sy. 1, s. 131.)

“Şüphesiz siz, içinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara, ‘Aşağılık maymunlar olun!’ demiştik.” (Bakara, 2/65.)

Kur’an’ın evrimi reddetmediğini savunanların istidlal ettiği, yani delil getirdiği bu ayet-i kerime, cumartesi gününü ibadete tahsis etmekten imtina eden, deniz kenarına açtığı havuzda toplanan balıkları pazar günü avlayarak cumartesiyi ibadete hasretme emrini dolayısıyla da avlama yasağını delmediğini düşünen Yahudileri uyarmakta ve onları istiğfara çağırmaktadır.

İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem insan olarak yaratıldı, çocukları da nesiller boyu insan olarak evlendi ve çoğaldı.

  Allah’ın (c.c.) emrine uymayan Yahudiler bir anda aşağılık maymuna çevrildi. Fakat bu, evrimcilerin iddia ettiği gibi uzun bir zaman içerisinde değil, bir anda oldu ve maymuna dönen insanlar üç gün sonra öldü, hiçbiri maymun olarak üreyemedi. (Muhammed el-Emîn el-Hererî, Hadâiku’r-Ravhi ve’r-Rayhan, Dâru’l-Minhac, Cidde, 2009, I, 466.) Ayrıca evrimde tekâmül esastır. Bu hadisede ise insanın hayvan olması yani inhitatı söz konusudur.

İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem insan olarak yaratıldı, çocukları da nesiller boyu insan olarak evlendi ve çoğaldı. Kur’an-ı Kerim de sarih bir ifadeyle Hz. Âdem’in tek olduğunu ve topraktan yaratıldığını beyan eder. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini var eden; ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı kulluk vazifenizi yerine getirememekten sakının..." (Nisa, 4/1.)

     Ayette geçen ( وَاحِدَةٍ نَّفْسٍ مِّن  خَلَقَكُم) “Sizi tek bir nefisten yarattı” ifadesiyle Hz. Âdem’in; (زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ ) “Ondan da eşini yarattı” terkibi ile Hz. Havva’nın Hz. Âdem’den yaratıldığına, (وَنِسَاء كَثِيرًا رِجَالاً مِنْهُمَا وَبَثَّ ) “İkisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayması” ise bütün bir beşeriyetin Hz. Âdem ve Havva’dan geldiğini işaret etmektedir. Yine Zümer Suresi’nde yaratılışın iki boyutu nazara verilerek, “Allah sizi bir tek nefisten (Âdem'den), sonra da o tek nefisten eşini yarattı.” denmekte ve ardından, “Sizi de annelerinizin karınlarında üç katlı karanlık içinde çeşitli safhalardan geçirerek yaratıyor.” (Zümer, 39/6.) buyrularak topraktan yaratılan Hz. Âdem’in çocuklarının rahimlerde yaratıldığına dikkat çekilmektedir.

Kur’an-ı Kerim eşi kendinden yaratılan Hz. Âdem’in topraktan yaratıldığını sarahaten ifade etmektedir. Buna göre ilgili ayetlerde Hz. Âdem’in -insan olana kadar- geçirdiği devrelere işaret edilmekte ve yaratılış o devrelere isnat edilmektedir.

Allah Teâlâ, Hz. Âdem’i turâb/toprak (Rûm Suresi, 20.ayet. Diğer ayetler için bk. Tâhâ Suresi, 55; Hacc Suresi, 5; Fâtır Suresi, 11; Mü’min Suresi, 67; Rahmân Suresi, 14.), tîn-i lâzib / yapışkan çamur, (Sâffât Suresi, 11. Ayet. Şu ayetlerde de insanın çamurdan yaratıldığı bildirilmektedir: En'am Suresi, 2; A’raf Suresi, 12; Secde Suresi, 7; Sâd Suresi, 71,76.) sülâle min tîn / çamurdan öz, (Mü’minûn Suresi, 12.ayet.) hame-i mesnûn / değişime uğramış kara çamur (Hicr Suresi, 26.ayet.) ve salsal / kuru çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan (Rahmân Suresi, 14.ayet. Ayrıca bk. Hicr Suresi, 26, 28, 33.) yarattığını haber vermektedir.

Ayetlerde zikredilen beş kelimenin her biri, yaratılışın bir devresine tekabül etmektedir. Bu durum kişinin evinin; “Topraktan, çamurdan veya tuğladan bina edilmiştir” demesinden farksızdır. Bu ifadede evin inşaatında kullanılan malzemenin teşekkül süreci ile ilgili bilgi verilmektedir. Evde kullanılan malzemenin cinsi topraktır. Toprak, tuğla olabilmek için çamura dönüşmüştür. Tuğla da çamurun pişirilmiş halidir. Misalde de görüldüğü gibi, topraktan tuğlaya doğru bir tekâmül söz konusudur. Bu durumda toprağın devrelerinden her hangi birini esas alarak; “Ev topraktan ya da tuğladan yapılmıştır.” demek yanlış olmadığı gibi, teşekkül süreci ile alakalı hususi bilgi verdiğinden hakîmane bir izah olur.

Hz. Âdem’in topraktan yaratılmasından bahseden ayet-i kerimeler de böyledir. Allah Teâlâ ayetin siyak ve sibakına (öncesi ve sonrasına) göre toprak, yapışkan çamur, çamur özü, kara çamur ya da kuru çamuru murad etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun