Siz yeri iki günde yaratan... diye başlayan hadis sahih mi?

Tarih: 17.11.2022 - 20:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Rivayetin sıhhatini söyler misiniz?
- Bu şekilde bir rivayet gördüm, bu rivayet hem Kuran’a hem de Müslim’deki haftanın günlerinde yaratılanlar hadisi ile zıt değil midir?
- Kesin sahih bir hadis mi bu? Zira bilimsel verilere de pek uymuyor.
- Hakim Müstedrek’te; Allah yeri pazar ve pazartesi günü yarattı. Dağları ve onlarda bulunan faydalı hususları salı günü yarattı. Ağaçları, suyu, şehirleri, umranı ve yıkımı çarşamba günü yarattı. İşte bunlar dört gün eder. Aziz ve Celil Allah da şöyle buyurmaktadır: "Siz yeri iki günde yaratan Allah'ı gerçekten inkar mı ediyorsunuz? İşte o alemlerin Rabbidir. Orada üstünden sabit dağlar yerleştirdi. Orayı bereketlendirdi ve gıdalarını soranlar için müsavi olarak dört günde takdir etti." (Fussilet, 9-10) Pazar günü semayı, cuma günü yıldızları, güneşi, ayı ve melekleri, cumanın geriye kalan üç saati içerisinde yarattı. Bu üç saatin ilk saatinde ölenlerin öleceği zamana dair ecelleri yarattı. İkincisinde ise insanların kendileri ile yararlandıkları her şey üzerine afeti bıraktı. Üçüncüsünde ise Adem'i cennete yerleştirip, iblise ona secde etmesini emretti ve bunların son saatinde de onu oradan (cennetten) çıkardı."
-  Sonra Yahudiler: Sonra ne oldu ey Muhammed dediler. Allah Rasulü: "Sonra arşa istiva etti" buyurdu. Onlar: Tamamlamış olsaydın, isabet etmiş olurdun dediler ve: Sonra dinlendi diye eklediler. (İbn Abbas) şöyle dedi: Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) bu sebeple oldukça öfkelendi ve "Andolsun göklerle yeri ve aralarında olanları biz altı günde yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. Söylediklerine sabret" (Kaf, 38-39) buyrukları nazil oldu. (Hakim, Müstedrek, Beyrut: Daru’l Ma’rife, No: 3997, 2/543)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Meşhur hadis otoritelerinden İbn Main, bu rivayette yer alan Ebu Said el-Bakkal adlı ravinin hadisi yazılmaz demiştir. (bk. Zehebi, Telhis, Müstedrek ile birlikte, 3997)

Ayrıca bu ravi, Buhari, Nesai, Darekutni, İbn Uyeyne ve daha başka hadis otoriteleri tarafından da zayıf ve “metruku’l-hadis” diye damgalanmıştır. (bk. İbn Hacer, Tehzibu’t-tehzib, 137; Lisanu’l-Mizan,137)

O halde bu hadis rivayeti çok zayıftır, bir hüccet ve delil sayılmaz.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. Âdem hangi gün yaratıldı? 

Allah'ın haftanın günlerinde neler yarattığını açıklar mısınız ...

Allah, yeryüzündeki varlıkları hangi gün yarattı?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun