Allah ilk insanlara kendini hangi isimle tanıtmış?

Tarih: 21.04.2023 - 20:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Eski ümmetlere Allah kendini hangi isimle tanıttığı ile ilgili yazınızı okudum. Peki, bu konuda sahih bir hadis var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah Teala, insanlara kendini ilk olarak "Allah" ismiyle tanıtmıştır.

Konuyla ilgili bir hadis-i şerif şöyledir:

أَفْضَلُ مَا قُلْت أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إلَهَ إلَّا اللَّه

Benim ve diğer peygamberlerin söylediği en faziletli kelam, La ilahe illallah sözüdür.(1)

İbn Hıbban ve Hakim bu hadisin sahih olduğunu ifade ederler.(2)

Bu hadiste bütün peygamberlerin aleyhimüssalavatü vesselamın La ilahe illallah dediği haber veriliyor. Demek ki, Allah Teala Hazretleri zatını, Allah lafza-i celal ile tanıtmıştır.

Ayrıca, Beyhaki’nin rivayet ettiği ve İbn Hibban’ın da sahih kabul ettiği bir hadise göre, Allah Teala Hz. Âdem’i yaratınca Âdem Aleyhisselam aksırmış, ona “elhamdülillâh” demesini ilham etmiş ve Âdem’e “yerhamükellah” diyerek karşılıkta bulunmuştur.(3)

Burada da Hz. Âdem babamızın ilk duasında Allah lafza-i celali söylenmiştir.

Demek ki, Allah Teala, başta Hz. Âdem babamız olmak üzere bütün insanlara kendini ilk olarak Allah ismiyle tanıtmıştır.

Diğer taraftan, bazı rivayetlerde cennetin kapısında “Lâ ilâhe illallah” cümlesinin yazıldığı ve Hz. Âdem yaratılmadan önce Allah lafza-i celalin bilindiği haber verilir:

 Hz. Ömer anlatıyor: Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurdu:

Âdem hata işlediği zaman,

“Ya Rabbi! Muhammed’in hakkı için beni affetmeni istiyorum.” diye yalvardı. Allah,

“Ey Âdem! Kendisini daha yaratmamışken, sen Muhammed’i nereden öğrendin?” diye sordu. Âdem:

“Ya Rabbi! Sen beni elinle yaratıp ruhundan bana üflediğinde, başımı yukarıya kaldırdım. Arşın sütunlarında Lâ ilâhe illallah, Muhammedün rasulullah yazılı olduğunu gördüm ve bundan anladım ki, ismini kendi isminin yanında yazdığın kimse yarattıkların arasında sana en sevgili olandır.”

Bunun üzerine Allah şöyle buyurdu:

“Ey Âdem, doğru söyledin; hiç şüphesiz yarattıklarımdan bana en sevimli olan odur. Onun hakkı için istediğinden ötürü seni bağışladım. Bilesin ki, eğer o olmasaydı, seni yaratmazdım.”

Hadisi, Beyhakî, Taberanî, Hakim rivayet etmiştir.(4)

Ayrıca değişik rivayetlerde Hz. Âdem aleyhisselamın tövbesi ve o tövbenin kabulü anlatılırken, Hz. Âdem cennette iken, cennetin her tarafında "Lâ ilâhe illallah Muhammedün rasulullah" yazısını gördüğü bildirilir.(5) 

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah, bütün kitaplarda kendini Allah ismiyle mi tanıtmıştır ...

Allah kelimesi Arapça mıdır; anlamı nedir?

Allah isminin etimolojisi nedir? Türemiş bir kelime midir?

İnsanlar Allah ismini ilk defa ne zaman duymuşlardır?

Kaynaklar:

1) Malik Muvatta, Kuran, 32; Tirmizî, Daavat, 45/122; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/153.
2) bk. Sanani, Sübülüs’-selam, 2/704.
3) bk. İbn Hacer, Fetḥu’l-bari, 22/426.
4) bk. Hâkim, Mustedrek, II/615; Suyuti, ed-Dürrü'l-Mensûr, 1/116. Yusuf Nebhanî, Hucetullahi ale’l-âlemin, s. 210.
5) Hakim, Müstedrek, a.g.y; Kadı Iyaz, Şifa, 1/138.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun