Eğer Ahmed olmasaydı seni yaratmazdım, sözü sahih mi?

Tarih: 17.01.2023 - 20:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Cenâb-ı Hak, insanlığın babası Hz. Âdem'i yaratmıştı. Başını kaldırıp bakan Âdem (a.s. ), Arş-ı Alâda muazzam bir nur ile bir isim yazılı gördü:
 "Ahmed." Merak edip sordu: "Ya Rabbi, bu nur nedir?" Allah Teâla buyurdu: "Bu senin zürriyetinden bir peygamberin nurudur ki, onun ismi göklerde Ahmed ve yerlerde Muhammed'dir. Eğer, o olmasaydı, seni yaratmazdım!" (Kastalanî, Mevahibü'l-Ledünniye: 1/6)
- Bu rivayet sahih mi merfu mu?
- Hakim’de geçen sizin de paylaştığınız rivayetleri gördüm. Fakat onlar mevzu olarak nitelendirilmiş âlimler tarafından.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Âdem’le ilgili hadis, Hz. Ömer’e isnad edilerek merfu olarak rivayet edilmiştir. Hadisin özeti şöyledir:

Hz. Âdem cennetten dünyaya gönderilince, bir gün “Ya Rabb! Muhammed hakkı için beni affet!” diye dua etmiş, Allah Muhammed daha yaratılmamışken, onu nerden bildiğini sormuş, Âdem de “Ya Rabb. Sen beni yaratıp bedenime ruh üfleyince, başımı kaldırıp bakınca Arşın sütunları üzerinde: 'Lailahe illallah Muhammedün Resulullah' ifadesinin yazılı olduğunu gördüm. İsmi, isminin yanında yazılı olan kimsenin senin en sevgili kulun olduğunu anladım…” (Hâkim, h. no: 4228)

Ancak Zehebi, bu rivayetin mevzu olduğunu söylemiştir. (bk. Telhis-Hakim ile birlikte, a.g.y)

Kastalani de bu hadisi rivayet etmiştir. (bk. Mevahibü'l-Ledünniye, 1/55)

Kastalani, iki kez bu rivayetten bahsederken “sahih” olduğunu da bildirmiştir. (bk. Kastalani, 3/605)

Demek ki, Kastalani’ye göre bu hadis sahihtir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun