Allah, Âdem’e her sanatı öğretti sözü hadis mi?

Tarih: 02.01.2023 - 20:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allahü teâlâ, Hazret-i Âdem’e bin çeşit sanat öğretip buyurdu ki: Evlat ve zürriyetin, bir sanatla rızkını talep etsin! Dini geçim vasıtası yapmasın! (Hakim)
- Âdem, Cennetten dünyaya inince, Hak teâlâ, ona her sanatı, her ilmi öğretti. (Taberanî)
- Bunlar merfu ve sahih mi? Büyük alimler Buhari vs. bu hadisin senedindeki kişiler için ne demiş?
- Çünkü bu hadislerde arkeolojik olarak bazı sorunlar var gibi. Bu konuda vesvese yaptım o yüzden. Çünkü demir vs gibi şeyler eskiden yokmuş. Ve bunun olmamasının dinen bir sorun olmadığını yazınızda da okumuştum.
- Hadisler kesin doğru ise şerhini yapar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bir rivayette şu bilgilere yer verilmiştir:

“Allah Âdem’i cennetten çıkardığında ona cennet ürünlerinden / meyvelerinden azık hazırladı ve ona her şeyin sanatını öğretti...” (Hakim, h.no: 3996)

Hâkim, bu hadisin sahih olduğunu bildirmiş, Zehebi de onu onaylamıştır. (bk. a.g.y)

Yalnız bu hadis mevkuftur, yani sahabi sözüdür.

- Bezzar, İbn Ebi Hatim, Taberani, Taberi, Beyhaki de bu hadisteki bilgileri, Ebu Musa el-Eşari’den mevkuf olarak rivayet etmişlerdir. (bk. Suyuti, ed-Dürrü’l-mensur, 1/137)

- İbn Asakir Tarihinde İbn Abbas’tan mevkuf olarak naklettiğine göre, Hz. Âdem cennetten çıkarılınca kendisine demir sanatı ve ziraatçılık / tarım işleri öğretildi. Fakat bu hadis de işaret edildiği üzere mevkuftur. (bk. Suyuti, ed-Dürrü’l-mensur, 1/131)

Görüldüğü gibi, bu kaynaklarda verilen bilgiler, Hz. Peygamber (asm)'den değil, sahabilerden mevkuf olarak rivayet edilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun