Hz. Nuh’un köpeği aşağılaması doğru mu?

Tarih: 17.08.2022 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Nuh’un köpeği aşağılaması ve Allah’ın onu uyardığı doğru mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda bir hadis rivayeti bulamadık.

Tefsir ve tarih kaynaklarında, Hz. Nuh’un asıl adının Şakir veya Yeşkür olduğu, ancak çok ah vah ettiği için kendisine Nuh isminin verildiği söylenir.

Niçin ah vah ettiği konusunda ise birtakım yorumlar bulunmaktadır. Bunlardan üç yorum şöyledir:

1. Hz. Nuh’un “Rabbim yeryüzünde bir tek kâfir bile bırakma!” (Nuh, 71/26) şeklindeki bedduası, merhametinin az olduğuna delalet etmektedir. Bu durum karşısında Allah’ın bir hoşnutsuzluğu söz konusudur. Nuh’un ah vah etmesi bu sebebe dayanmaktadır.

2. Bir köpeğin yanından geçerken “Ne çirkin bir yaratık!” demiş olması dolayısıyladır. Zira Allah Teâlâ “Beni mi ayıplıyorsun, yoksa köpeği mi?” buyurarak, hatasını bildirmiştir. O da bunun üzerine ah vah ederek kendisini çöllere atmıştır.

3. Hz. Nuh’un oğluna karşı aşırı meyli bulunması da pişmanlığa sebep olarak öne sürülmektedir. Zira o “...Oğlum da benim ailemdendi...” demiş, Allah da şöyle buyurmuştu:  “Ey Nuh! O asla senin ailenden değildir...” (Hud 11/45, 46) O da oğlu için endişelenerek ah vah etmeye başlamıştır.(1)

Bu üç ihtimali de “Bazı kimseler şöyle demişlerdir.” diyerek nakleden Fahrettin Razi, “bütün bu açıklamaların, müşkil ve problemli” olduğunu ifade ederek gerçeklerden uzak olduğuna dikkat çekmiştir.(2)

Peygamberlerin çektikleri ah vahlar hatalarından dolayı değil, Allah Teala’nın heybeti ve celalinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca ah vah etmek ariflerin özelliklerindendir.

Allah bir kulunun ağlamasını ve ah vah edip kendisine yalvarmasını dilediği zaman, o kulunu ayrılık ve hastalık gibi musibetlere uğratır.

Ağlayıp sızlamalar kul için manevi yükselişe bir vesile olur. Bununla birlikte birtakım tecellilerin de ortaya çıkması muhtemeldir.(3)

Kaynaklar:

1) İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, çev. Murad Sülün, v.d., (İstanbul: Erkam Yay., 2014), VIII, 332; bk. İbn ʿAṭıyye, el-Muḥarraru’l-Vecīz, 2/414; İbn Kes̠īr, Tefsīru’l-Ḳur’āni’l-ʿAẓīm, 3/431.
2) Razi, Müminun Suresi Nuh kıssası.
3) Bursevî, Ruhu’l-Beyan, VIII, 332.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun