Hz. Nuh'un gemisine hangi hayvanlar alındı?

Tarih: 03.03.2023 - 20:01 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Gemiye çok az sayıda insanla birlikte hayvanların da bindirildiği anlaşılmaktadır.

Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh’a dedik ki: 'Her birinden birer çift ile –daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında– aileni (çoluk çocuğunu) ve iman edenleri gemiye bindir!' Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti.” (Hûd, 11/40)

ayetinden hareketle, gemiye çok az sayıda insanın bindiği söylenebilir.

“Her birinden birer çift” ifadesine gelince, iki şekilde yorumlanabilir:

Birincisi, ihtiyaç duyulan hayvanlardan çiftler kastedilmiştir. Bu hayvanlar da Tufan müddetince gemidekilerin yaşamlarını sürdürmelerinde yardımcı olacak, onlara süt ve yumurta verecek olan evcil hayvanlardır. Bunlardan çiftler demesi ise sağmal hayvanlarla birlikte damızlık olmak üzere koç, teke, yumurtlayan hayvanlardan da tavuk ve horuz gibi hayvanlardır. “Her birinden birer çift” ayetinin ifadesi bu anlamı anımsatmaktadır.

Dolaysıyla Tufan boyunca gemide bulunanlar, bu az sayıdaki hayvanların süt ve yumurta gibi hayvansal gıdalarından yararlanıp hayatta kalmışlardır.

İkincisi ise, Fahreddin er-Razi’nin vurguladığı gibi, Allah’ın Hz. Nuh’a gemiye yüklenmesini emrettiği şeylerden çiftler kastedilmiştir:(1)

Bu emir de gemi yapımının ilham edildiği gibi bir ilham veya zaman zaman Allah Resulünün (asm) de hayatında gerçekleşen bilgilendirme vahyi(2) şeklinde olduğu söylenebilir.

Hz. Nuh kendi kavmine peygamber olarak gönderilmiş (bk. Şuarâ, 26/106) ve Tufan Hz. Nuh’un kavminden iman etmeyenleri cezalandırmak için gelmiştir. (bk. Araf 7/59-64; Hûd 11/25-49)

Dolayısıyla bir kavmin inanmayanları için gelen bir felaketi bütün dünyaya teşmil edip bazı inançsızlar sebebiyle canlıları yok etmek ilahi adaletle bağdaşmamaktadır.

Bütün insanlık için gönderilen tek peygamber Hz. Muhammed (asm) Efendimizdir.

Bu gerekçelerden hareketle genellikle Tufan’ın sadece Nuh’un yaşadığı bölgeye özgü olduğu ve gemiye alınan hayvanların da Nuh’un kendi çiftliğindeki evcil hayvanlar olduğu görüşü benimsenmektedir.(3)

Dipnotlar:

1) bk. Fahreddin er-Razî, Tefsirü’l-Kebîr, Beyrut: Dâru İhyâi Türâsi’l-Arab, 1997, 6/348.
2) Bazen Teşriî vahyin haricinde Allah Resulü (asm) bazı şeylerle ilgili bilgilendirilirdi. Bu bilgi Kuran’da açık bir şekilde yer almaz, ama ayet ifadelerinden Allah Resul’ünün (asm) bilgilendirildiği anlaşılmaktadır. Nitekim Tahrîm suresinin 3. ayette ifade edildiği üzere, Allah Resulünün hanımlarının yaptıkları tertibin ona bildirilmesi bu kabil bir bilgilendirmedir.
3) Mümin Köksoy, Yer Bilimlerinin Katkısıyla Nuh Tufanı ve Sümerlerin Kökeni, Ankara 2003; TDV İslam Ansiklopedisi, Tufan md.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun