Allah’ın, kainatı altı günde yaratıp yedinci günde istirahat ettiği iftirası neden yapılmış olabilir?

Tarih: 23.05.2015 - 11:52 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hristiyanlıkta ve Yahudilikte tanrının kainatı 6 günde yaratıp 7. gün dinlendiği anlayışı hakim. Bu anlayışın insanlar tarafından uydurulduğu bariz, açık. Peki bu yalanın uydurulmasındaki amaç ne olabilir?
- Allah’ın dinlenmesi diye bir şey kesinlikle olamaz. Bu yalanı bazı din adamlarının haftanın belirli günlerinde (sebt günü) Yahudi ve Hristiyanları toplamak için kutsal kitaplara dahil ettikleri söylenebilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- “Allah’ın yedinci günde dinlendiği” düşüncesinin semavi kitaplarda olması mümkün değildir. Bunun sonrada sokuşturulduğunda şüphe yoktur.

Kur’an’da, bu yanlışın düzeltildiğini görüyoruz:

“Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet o, her şeye kadirdir.” (Ahkaf, 46/33)

mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir.

- Ancak bunu kitaplara sokuşturmalarının sebebini kesin olarak söylemek mümkün değildir. Dediğiniz husus da olabilir, başka sebepler de olabilir.

Kitaplarında (Kur’an’da olduğu gibi) “Gökleri ve yeri altı günde yarattı.” ifadesinden hareketle “yedinci günde istirahat etti” yorumunu doğru gördükleri için de yapmış olabilirler.

İlave bilgi için tıklayınız:

Yerler ve göklerin altı günde yaratılışının hikmeti nedir? Bu altı günün mahiyeti nasıldır, bizim günlerimizle bir farkı var mıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun