Tevrat, İncil ve Zebur gibi semavi kitaplar, Peygamberimiz (asm)'in geleceğini haber vermişler midir

1995
İzlenme

Yorumlar