İnsanlığın cinlerin de varlığını bilmesine ne lüzum vardı?

Tarih: 26.09.2018 - 20:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Bilmediğimiz daha nice alemler var ve bunlar Kuran’da ögretilmemişken hiç alaka kurulup da hayatın içine dahil etmediğimiz bir takım mitolojik şeyleri ve bahusus cinleri ve iblisi neden tanıtmıştır Allah?
- Bunun insanlığa faydası ne?
- Anlam arayışı olan kişiler ahirete ve Allah'a iman etmeyle ilgili ilimlerden nasiptar olsa mutmain bir kalbe sahip olabilecekken ve bu yeterliyken, çoğu zaman hiçbir faydası olmayıp geyiği yapılacak bir muhabbet içerisine girip duran Cin konusundan neden bahsetmiştir?
- Hem de bu faydası ve zararı olmayan canlılara inanma güçlüğü çekip şüpheye düşen dinden düşüyor. Ne acip?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuyu birkaç madde halinde açıklayacağız:

a. Önce şunu bilmeliyiz ki, Allah’ın yaptığı ve Kur'an’da zikrettiği her şey hikmetlidir. Aksini düşünmek imana yakışmaz.

b. İnsan olarak bizim bilgilerimizin kıtlığı bilimsel ve tecrübi olarak sabittir. Buna rağmen, sonsuz ilim ve hikmet sahibi Allah’ın bütün icraatının hikmetini bilmiş gibi bir tavır sergilemek, yıldız böceğinin gerçek bir yıldızla boy ölçüşmeye kalkışması gibi, acip bir cehalet, garip bir gurur ve çirkin bir beğenmişliğin ürünüdür.

c. Bunu not ettikten sonra şunu belirtelim ki, insanlık camiası için cinlerin, şeytanların varlığı büyük önem taşımaktadır. Çünkü, imtihanın adil cereyan etmesi için, hem hakkı, doğruyu ilham eden meleklerin, hem de kötülüğü, yanlışı telkin eden cinlerin, şeytanların olması gerekir.

İnsanlar, imtihanda kendilerine yardım eden melekleri bildikleri gibi, onları engellemeye çalışan cinleri (ki şeytan taifesi de cinlerdendir) de bilme hakları vardır.

Dostu tanımak kadar düşmanı tanımak da önemlidir. Kur'an ve hadislerde yüzlerce defa bu düşman mahlukların şerrinden uzak durmamız ve korunmamız emredilmiştir.

d. İnsanlara görünmeyen melekler gibi, cinlerin de Kur'an’da yer almalarının elbette pek çok hikmeti vardır. Hadsiz şeyleri bilmediğimiz gibi, bu hikmetleri de “bilinmez listemize” almakta ne sakınca vardır?

e. Cinleri inkar etmenin küfre sebep olması, cinlerin olağanüstü varlık olduğu için değildir. Bilakis, Kur'an’da yer aldıkları içindir.

Hikmeti ne olursa olsun, Kur'an’da yer almış olan cinleri inkar etmek, Kur'an’ı yalanlamak manasına gelir. Küfrün sebebi budur. Nitekim, Allah’ın lanetlediği “Ebu Leheb”in varlığını inkar etmek de küfürdür. Çünkü bu inkar, Tebbet suresini inkar veya tekzip anlamına gelir.

f. Ayrıca, Hz. Süleyman’ın cinleri istihdam ettiği Kur'an’la sabittir. Ve bu istihdam işi, bazı devlet istihbaratçıları tarafından da yapıldığı söylenmektedir.

İstihbaratla ilgili işlerde eskiden beri kuşlardan istifade edildiği gibi, cinlerden de istifade edilebilir. Evet;

 “... Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm, cin ve şeytanları ve ervah-ı habiseyi teshir edip, şerlerini men ve umûr-u nâfiada istihdam etmeyi ifade eden şu âyetler: مُقَرَّنِينَ فِى اْلاَصْفَادِ ilâ âhir... وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلِكَ ilâ âhir... ayetiyle diyor ki:

Yerin, insandan sonra, zîşuur olarak en mühim sekenesi olan cin, insana hizmetkar olabilir. Onlarla temas edilebilir. Şeytanlar da düşmanlığı bırakmaya mecbur olup, ister istemez hizmet edebilirler ki, Cenab-ı Hakk'ın evamirine müsahhar olan bir abdine, onları müsahhar etmiştir.

Cenab-ı Hak manen şu ayetin lisan-ı remziyle der ki:

"Ey insan! Bana itaat eden bir abdime cin ve şeytanları ve şerirlerini itaat ettiriyorum. Sen de benim emrime müsahhar olsan, çok mevcudat, hattâ cin ve şeytan dahi sana müsahhar olabilirler." (bk. Sözler, s. 258)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun