Neden Kuran’da cinlerden az bahsediliyor?

Tarih: 28.05.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Cinler de sınava tabi oldukları halde, acaba Kur'an-ı Kerim'de neden sadece bir sayfa ya da birkaç yerde bahsediliyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cinlerin de insanlar gibi mükellef olduklarında şüphe yoktur:

“Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınıza dair uyaran peygamberler gelmedi mi?” Onlar da: 'Kendi aleyhimize şâhitlik ettik.' derler. Dünya hayatı onları aldattı ve kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ettiler.” (Enam, 6/130), 

“Ey insan ve cin! Sizin de hesabınızı ele alacağız.” (Rahman, 55/31)

mealindeki ayetler bu gerçeğin altını çizmektedir.

Ancak, insanların yeryüzü halifesi olduktan sonra, artık cinler insanlardan gelen peygamberlere tabi olmuşlardır. Özellikle bütün insanlara ve cinlere gönderilmiş bir peygamber olan Hz. Muhammed (asv)’e vahiy edilen Kur’an’ın inmesinden sonra, onların mürşit ve uyarıcıları da ondan aldıkları derslerini götürüp kendi cemaatlerine tebliğ etmekle yükümlü tutulmuştur.

(Ey Muhammed!) Bir zaman cinlerden bir gurubu, Kur’ân’ı dinlemek üzere sana yöneltmiştik. Kur’ân’ın okunuşunda hazır bulununca, birbirlerine 'Susun, (dinleyin)!' dediler. Okunması bitirilince de kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler.” (Ahkaf, 46/29)

mealindeki ayette bu gerçeğe işaret edilmiştir.(Geniş bilgi için bk. Niyazi Beki, Rahman Suresinin 31. ayetinin tefsiri).

- Cinler vahyin hitabında insanlara tabi bir durumda olduklarına göre, Kur'an’da onlardan yeteri kadar bahsedilmiş, denilebilir.

- Cinler görülmeyen bir varlık olduğu için, sosyal hayat bakımından insanlardan farklı bir konumdadır. Dolayısıyla, cinlerin hayatından fazlaca özel  vurgular yapılması, bu açıdan İlahî hikmete uygun düşmemiş ki, fazla yer verilmemiştir.

- İnsanlara hitap eden ilahi emir ve yasaklar, aynı zamanda cinler için de geçerlidir. Onlar için de ayrıca aynı şeyleri tekrar etmek Kur’an’ın  belagat ve îcaz (veciz söz söyleme sanatı) üzerinde kurulmuş olan i’cazına uygun düşmemektedir.

- İnsanların hayatı cinlerce açık, fakat cinlerin hayatı insanlarca gizlidir. Onların gizli taraflarından bahsetmek, insanlara yarardan çok zarar verebilir.

Bununla beraber cinlerden bahseden bir çok ayet ve hadis de vardır.

İlave bilgi için tıklayınız: 

Kur'an cinlere de gelmiştir. Neden çoğunluğu insanlara hitap ediyor?

CİN, CİNLER.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun