Şeytanın çocukları varsa onlar da mükellef midir, Müslüman olabilirler mi?

Tarih: 17.01.2015 - 11:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı rivayetlerde şeytanın çocuklarından bahsediliyor. Bu rivayetler sahih midir?
- Eğer sahih ise yani şeytanın çocukları varsa bu çocuklar da şeytan mı oluyor?
- Şeytanın çocukları Müslüman olunca cinni Müslüman gibi mi oluyorlar?
- Şeytan ve şeytanın çocuklarının cinlerden farkı var mı?
- Cinlerle şeytanların birbirleriyle ilişkisi biz insanların birbirleriyle olan durumu gibi midir?
- İyi insan-Müslüman cin, kötü insan da cinlerin şeytanları gibi midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cinler de insanlar gibi sorumlu varlıklar olarak yaratılmıştır. (bk. Zariyat, 51/56)

Allah’a inanıp, O’na ibadet eden, iyi amel sahibi olan cinler olduğu gibi, insanlara zarar vermek isteyen ve onları iman ve güzel amelden alıkoymaya çalışan kafir cinler de vardır.

Kur’an-ı Kerim’de insan ve cinlerin şeytanlarından şöyle söz edilir:

“İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak.” (En’am, 6/112)

Bu ayette işaret edildiği üzere, şeytan işi amel işleyen cinlere şeytan denmektedir. Şeytanların başı olan İblis’in cinlerden olduğu Kehf Suresinin 50. ayetinde şöyle ifade edilir:

“Hani biz meleklere, 'Âdem için saygı ile eğilin.' demiştik de İblis’ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da İblis’i ve neslini, kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu, zalimler için ne kötü bir bedeldir!”

Cinler tıpkı insanlar gibi yerler, içerler, evlenir ve çoğalırlar, erkeklik ve dişilikleri vardır, doğar, büyür ve ölürler. İman etmeyen cinler şeytandır.

Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Ancak, isteyen bu fıtrata uygun olarak iman eder, isteyen de bu fitrata aykırı olarak inkar eder.

Kısacası; cinlerin varlığı, onlardan da mümin ve kafir olanların bulunduğu bize bildirilmektedir. Ancak kendi aralarındaki yaşamları ile ilgili Kur’an ve hadislerde geniş bilgi bulunmamaktadır.

Cinlerin ateşten yaratıldığına ve mükellef olduklarına iman etmemiz yeterlidir. Şeytanların zürriyetleri, yani çocukları olduğuna dair ayet-i kerime vardır (bk. Kehf, 18/50).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun