Kafir olup şeytanlaşan cinler, Kuran okunduğu zaman neden kaçıyor?

Tarih: 25.02.2019 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Onlar inanmadıkları için şeytanlaşmadı mı?
- Diğer cinler onların halini görüp neden iman etmiyor?
- Cinlerde farklı dinler var mı? Varsa bu İslam haricindeki dinlere inananlarda mı şeytan sayılıyor yoksa sadece kafir olanlar mı?
- Kafir kelime anlamı olarak Allah'a inanmayan demek ama İblis Allah'a inanıyor onun emrine karşı geldiği için şeytan oldu. Peki neden cinlerin kafirlerine (Allah'a inanmayanlarına) şeytan deniyor?
- Kafirleşip şeytan olan cinler İblisi görebiliyorlar mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kafir cinlerin, şeytanların Kur'an okunduğunda kaçtıklarına dair bir bilgiye rastlayamadık.

Hadislerde, ezan sesini duyan şeytanların kaçtığına dair bilgiler vardır. Hz. Cabir’den nakledildiğine göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Şeytan ezanı işittiği vakit Revha denilen yere kadar gider."
 
Bir rivayette,
"Arka tarafından ses çıkartarak, koşar adımlarla kaçıp oradan uzaklaşmaya çalışır.” şeklinde ifade edilir.  (bk. Müslim, Salat, 15, 16, 17, 18)

- Cinlerin de insanlar gibi imtihana tabi tutulmaları, onların farklı dinlere girdiklerini gösteriyor. Nitekim mealini vereceğimiz ayette bu hususa işaret edilmiştir.

"Hani, Kur'an'ı dinlemeleri için cinlerden bir topluluğu sana göndermiştik. Huzuruna geldiklerinde, birbirlerine 'Susun!..' dediler. Kur'an okunduktan sonra da inkar ve isyandan sakındırmak üzere kavimlerine döndüler. 'Ey kavmimiz,' dediler. 'Biz Mûsâ'dan sonra indirilen, kendisinden önceki kitapları doğrulayan, hakka ve dosdoğru bir yola ileten bir kitap dinledik. Ey kavmimiz! Sizi Allah'a çağıran peygambere uyun ve ona îmân edin ki, Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve acı bir azaptan sizi korusun!' (Ahkaf, 69/29-31)

- Diğer cinler onların halini görüp neden iman etmiyor?” sorusunun cevabı, şu soruya verilecek cevabın aynıdır:

“Neden insanlar diğer insanların halini görüp de iman etmiyor?”

Örneğin nasıl ki, bazı insanlar, tarih içerisinde ve bugün de çeşitli musibetlerle helak edilen insanlara bakıp iman etmiyorsa, cinler de öyle…

- Kafir kavramının ilk anlamı, Allah’ı inkâr olmakla beraber, Allah’a ve diğer peygamberlere inansa bile, İslam peygamberine, Kur’an’a inanmayanları için de kâfir kelimesi kullanılır.

Nitekim, Kur'an’da İslam’a karşı olan Hristiyan ve Yahudiler için de “kâfir” sözcüğü kullanılmıştır. (Misal olarak, bk. Meryem, 19/37; Saff, 61/14;  Beyyine, 98/1, 6)

- Sadece kafir olan cinlere şeytan denilir; mümin cinlere denilmez. (bk. Razi, Hicr Suresinin 27. ayetin tefsiri)

- İnsanların birbirlerini görmesi gibi, cinler de birbirlerini görürler; İblis'e, kıyamet kopmasına kadar izin verildiği için, onu görmeleri de mümkündür.

İlave bilgi için tıklayınız:

Şeytanın en çok sevdiği şeylerden biri, eşlerin arasını ayırmak mıdır ...
Ezandan bütün şeytanlar mı kaçar yoksa avaneleri vesvese ...
İBLİS.
Kur'an'a göre İblis'in isyanı nasıl olmuştur?
Şeytan (iblis) cinlerden midir, eğer cinlerden ise neden meleklerin ...
Peygamberimiz (asv)'in İblis ile diyaloğu nasıl olmuştur? Şeytanın ...
Şeytanın yaratılışı ve mahiyeti hakkında bilgi verir misiniz ...
Cinlerin atası İblis midir? Eğer İblis ise onun eşi kimdir? Onun ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun