Cinlerin atası İblis midir?

Tarih: 14.02.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

-  Eğer İblis ise onun eşi kimdir?
- Onun çocukları dünyaya nasıl geliyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Âdem (as) insanlığın babasıdır. Ancak İblis’in de cinlerin babası olup olmadığı konusunda ihtilaf vardır.

Bazı âlimlere göre, İblis cinlerin ilk babasıdır. Diğer bazılarına göre ise, insanlardan önce cinler vardı, onlar helak oldu, onlardan geriye İblis kaldı, sonraki şeytanların ve cinlerin babası oldu. Buna göre, cin ve şeytanlar cemiyetinde, İblis, Hz. Âdem (as) gibi değil, ikinci baba hükmündedir. Alusî bu görüşün daha sağlam olduğuna işaret etmiştir. (Alusî, Kehf, 18/50. ayetin tefsiri)

İblis'in çocuklarının nasıl olduğu hususunda da ihtilaf vardır. Bazılarına göre, İblis kendi şahsında çift eşliliğe sahiptir. İlk çocukları bu şekilde olmuştur. Daha sonrakiler ise karşılıklı evlenmek suretiyle çocukları dünyaya gelmiştir.

Diğer bazı alimlere göre, İblis önce beş yumurta yapmış ve bunlardan beş evlat meydana gelmiştir. Katade, Dahhak, Ameş, Şâbi gibi diğer bazı alimlere göre, İblis insanlar gibi nikahlamış ve çocukları bu evlilikten olmuştur. Ancak, eşinin adı bilinmemektedir.(bk. a.g.e).

Bu farklı görüşleri ifade ettikten sonra özetle şunu diyebiliriz:

“Bizim bilmediğimiz binlerce şey vardır. Şeytanların çocuklarının dünyaya nasıl geldiklerini bilmememiz de o bilinmezlik listesine girebilir.” (bk. a.g.e).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun