Cinler insanlarla nasıl iletişim kurabiliyorlar?

Tarih: 27.03.2015 - 11:26 | Güncelleme:

Soru Detayı

1) Dünyada 7 milyardan fazla insan var ve hepsinin dilleri farklı olduğu halde cinler insanları nasıl anlayabiliyorlar?
- İnsanlar bile birbirini dil farklılığından dolayı anlayamazken cinler insanları nasıl anlayabiliyorlar?
- Üstelik cinler farklı varlıklar olduğuna göre iletişimleri de diğer varlıklara göre farklılık arzetmelidir.. Kısacası insanlarla cinler nasıl iletişim kurabiliyorlar?
- Nitekim Peygamber Efendimiz bir vadide Kur'an okurken cinler topluluğu bunu dinlemiş ve derhal anlayarak kavimlerinin yanına dönmüşlerdi..
2) Cinler melekler gibi ruhani varlıklar olmadıkları halde neden Kur'an'da okunan ayetlerden (örneğin, Ayet'el Kürsi, Muvazeteyn sureleri gibi) menfi tesirler alarak etkilenebiliyorlar?
- Kur'an direkt olarak melekleri etkiler ve o yüzden Kur'an okunduğu zaman manevi rızıklarını alırlar ancak cinler de tıpkı melekler gibi Kur'an'dan direkt olarak etkilenebiliyorlar.. Mesela Kur'an okunduğu zaman bulundukları ortamı terk etmek zorunda kalıyorlar veyahut da bazı ayetler okunduğu zaman bu ayetlerin manevi tesiri onları yakıp öldürebiliyor da..

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1) Bu konuda bir ayet veya hadisi delil olarak kullanmamız -en az şu an için- mümkün görülmemektedir.

Bununla beraber, cinler değişik dilleri kavrama kabiliyetinde olabilirler. Özellikle, cinlerin normal insanların, kendi ırklarından aldıkları dillerden herhangi birine mensup; örneğin, Arap, Türk, Kürt olmadıklarına göre, bütün dillere aynı mesafede olabilir ve hepsini de anlayabilirler.

Özellikle Allah’ın onlar içinde gönderdiği Kur’an vahyini anlayabilecek durumda olmaları bir zorunluluk gibi görünmektedir. Nitekim, ayette cinlerin bizzat Kur’an’ı dinleyip anladıklarına vurgu yapılmıştır.

Cinlerin, bütün konuşmaları anlayabileceğine ve her insanla konuşabileceğine bizim bazı özelliklerimiz örnek olabilir. Şöyle ki:

Dilimiz bütün tatları tadar, gözümüz bütün renkleri görür, kulağımız bütün sesleri duyar, burnumuz da bütün kokuları alır.

İnsanı bu özellikte yaratan Allah, cinleri de bütün insanların konuşmalarını anlayacak ve onlarla konuşacak tarzda yaratır ve yaratmıştır.

2) “Cinler melekler gibi ruhani varlıklar olmadıkları halde” ifadesi “...oldukları halde...” mi olacaktı? Çünkü cinler de ruhani kabul edilir.

Cinlerin de melekler gibi Kur’an’ı dinleyip ondan zevk aldıkları ve mesrur olduklarını hem Kur’an hem de sahih hadis kaynaklarından öğreniyoruz.

Öte yandan cinlerin, özellikle Felak-Nas gibi surelerin okunmasından olumsuz etkilenip o mekânı terk ettikleri de bilinmektedir.

O halde meseleyi iki boyutlu olarak düşünmek gerekir. Cinlerin rızıkları meleklerden farklı olmakla beraber, denilebilir ki, mümin Cinler, melekler gibi Kur’an’ı dinlemekten zevk alırlar.

Felak-Nas gibi surelerin okunmasından rahatsız olan cinler, kâfir cinlerdir. Bu kâfir cinler şeytanları da kapsar. Nitekim, Nas suresinde insan ve cin şeytanlarından söz edilmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun