Melek insan suretinde gelip yardımcı olabilir mi?

Melek insan suretinde gelip yardımcı olabilir mi?
Tarih: 20.05.2022 - 14:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir melek, insan suretinde gelip insanlara yardım edebilir mi veya meleklerin ve cinlerin Hz. Muhammed peygambere geldiği gibi, onlara yardımcı olabilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Melekler nurani / nurdan, cinler nirani / ateşten yaratılmış ruhani varlıklar oldukları için, asli hüviyetleri ve gerçek mahiyetleri ile insan gözüne gözükmezler. Görme kabiliyetimiz, melekleri görebilecek şekilde yaratılmamıştır.

Ancak Cenab-ı Hak peygamberlerine, melekleri görme kabiliyetini verdiğinden, onlar melekleri hakikî şekilleri ile görebilmişlerdir.

Ayrıca, melekler farklı şekillere girerek görülebilirler.

Şeytan ve kabilesi (cinler) sizi görürler, fakat siz onları göremezsiniz.” (Araf, 7/27)

mealindeki ayette cinlerin de aslî mahiyetleriyle insanlara gözükmeyeceklerine işaret edilmiştir. 

Ancak, Allah dilerse melek, cin gibi ruhani varlıkları -insan kılığında- temessül ettirir ve de gösterir. Nitekim Kur'an-ı Kerimde, yer alan,

“Melek, (Hz. Meryem’e) tastamam bir insan şeklinde temessül etti.” (Meryem, 19/17. Krş. Âl-i İmran, 3/45)

ifadesi, meleklerin insan şeklinde görülebileceğine dikkat çekilmiştir.

Bediüzzaman Hazretleri bu ayetin işaretine dayanarak, genel olarak ruhanilerle iletişim kurulabileceğini şu sözlerle ifade etmiştir:

(Bu ayet) misillü bazı ayetler, ruhanilerin temessülüne işaret etmekle beraber celb-i ervaha dahi işaret ediyorlar.” (Sözler, s. 258)

“Evet, her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vazeden (Hazret-i Cibril'in "Dıhye" suretine girmesi ve oradaki cemaate de görünmesi) ve ruhanîleri alem-i ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren, hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesed-i misalîyle dünyaya gönderen bir Hakîm-i Zülcelal...” (Mektubat, s. 57)

Madem ki, meleklerin insan suretinde gelmesi mümkündür, o halde insanlara yardım etmeleri de mümkündür.

İlave bilgi için tıklayınız:

Meleklerin insana destek olması nasıl anlaşılmalıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun