Cinlere Hz. Muhammed Müslümanlığı öğretmiş, peki diğer dinleri peygamberler öğretmişler mi onlara?

Tarih: 22.10.2015 - 11:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hıristiyan, Yahudi ya da kafir olanları var biliyoruz. Bu dinleri değiştirenler insanlardı belki cinler değiştirmemiştir bu dinleri öğrenmişlerse ama yine de Müslümanlık tebliğ edilmiş ve dinlerini değiştirmek zorunda kalmışlar.
- Bu sorularıma kaynağıyla birlikte ayrıntılı bir cevap verebilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur’an’da verilen bilgilere dayanılarak cinlere peygamber gönderildiği noktasında İslâm âlimleri arasında ittifak bulunmasına rağmen bu peygamberlerin insan veya cin türünden oluşu hususunda görüş ayrılıkları vardır.

Bir görüşe göre cinlere gönderilen peygamberin melek olması gerekir.

Diğer bir grup âlim de gönderildiği topluluğun meleklerden değil insanlardan oluşması sebebiyle insan topluluklarına yine kendi türlerinden peygamber gönderildiğini bildiren âyetle (İsrâ, 17/94-95) insan ve cin topluluklarına içlerinden peygamberler gönderildiğine işaret eden âyeti (En‘âm, 6/130) dikkate alarak cinlere gönderilen peygamberlerin cin türünden olduğunu savunmuşlardır.

Âlimlerin çoğunluğu ise cinlere kendi türlerinden peygamber gönderilmediği, insanlara gönderilen peygamberlerin aynı zamanda cinlerin de peygamberleri olduğu görüşündedir.

Bir başka görüşe göre cinler arasından uyarıcılar seçilmiş, onlar da insanlara gelen peygamberlerden aldıkları bilgileri cinlere tebliğ etmişlerdir. (bk. Râzî, En’am suresi 130. yetin tefsiri)

Kur’ân-ı Kerîm’de çeşitli milletlere gönderilen peygamberlerin kendi içlerinden seçildiği ve kendi dillerini konuştuğu önemle vurgulandığına (Bakara, 2/129, 151; İbrâhim, 14/4) ve “Ey cin ve insan toplulukları! Size içinizden peygamberler gelmedi mi?” (En‘âm, 6/130) meâlindeki âyetlerin mevcudiyetine bakarak, cinlere gönderilen peygamberlerin kendi türlerinden olduğu tarzındaki görüşü tercih etmek mümkündür.

Bununla beraber, cinlere gönderilen peygamberlerin insanlardan olması, cinlerin onlardan isifade etmesine engel olmadığını belirtelim. Nitekim, İsmail Hakkı Bursevi, cinlere gönderilen peygamberlerin hem cinlerin kendilerinden hem de insanlardan olmasının caiz olduğunu belirtir:

Kuşkusuz, hem cinlerin, hem de insanların mükellef oldukları, yani sorumluluk taşıdıkları ittifakla belirtilmiştir. Ancak kendilerine gönderilen peygambere gelince bu, kendi cinslerinden olduğu gibi, farklı cinsten yani insanlardan da olabilir. Farklı oluşu, kendisinden yararlanmaya engel olmaz. Bu durumda, seçkin olanlar peygamberin mesajlarını alıp onun bir elçisi olarak bu mesajları kendi milletine iletmesi caizdir. (bk. Bursevi, Ruhu’l-Beyan, III, 96)

Hz. Muhammed (asm)’in cinlere de gönderilmiş bir peygamber olduğu için “Resûlü’s-sekaleyn” unvanını alması ve özellikle Cin sûresinde görüldüğü üzere vahyinin cinleri de kapsaması ona has bir meziyet olarak telakki edilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun