Cinlere gönderilen peygamber neden cin değil de insan?

Tarih: 14.09.2012 - 15:36 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Üstelik Kur'an'da cinleri ilgilendiren konular yok ki, hep insanları ilgilendiren konular var?

- Kur'an cinlere göre bir kitap değil ki; cinler neden Kur'an'dan sorumlu tutuluyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İnsanlar var edilmeden önce, yeryüzü halifesi cinler idi ve onların peygamberleri onlardan idi.

İnsanların yaratılmasıyla birlikte yeryüzü hilafeti onlara verildi. İlahî hikmet bütün peygamberleri bir şehir veya şehir hükmündeki bir kentten göndermeyi uygun görmüştür. Bu da medeniyetin kurumları olan ve onu tesis eden dinlerin ve peygamberlerin hem şehirlerden hem de yeryüzü hilafetiyle onurlandırılmış olan topluluklardan olmasını gerektirmiştir. Bu hilafet insan topluluğunda olduğu için, peygamberler de onlardan gönderilmiştir.

Ayrıca, kâinatta kozmik ve ontolojik nizamda hiyerarşik bir düzen vardır. Örneğin, güneş sisteminde güneş merkezde, gezegenler onun uydusu durumundadır. Yerküresi güneşin uydusu, ay ise yerküresinin uydusudur. Keza, insan hayatı merkezdedir. Madenler alemi, bitkiler alemi, hayvanlar alemi tamamen insanlık camiasına hizmet etmek için âdeta birer uydu gibi çalışmaktadır.

Bunun gibi, mutlak rehberlik görevlisi olan peygamberlerin de bu hiyerarşik düzenin tepe noktasını teşkil eden yeryüzü hilafet merkezinden seçilmeleri ilahî hikmetçe uygun görülmüştür.

Teşrii mekanizmanın tekvini mekanizma ile paralel düzenlenmesi, bir ittifak ve ittihada işaret eder. Bu ittifak ve ttihad ise tevhide delâlet eder. Tevhid ise, hem kâinat kitabının hem de Kur’an’ın vermek istediği derslerin en başında gelir.

İslam alimlerinin büyük çoğunluğuna göre, peygamberler/elçiler sadece insanlardan gelmiş; cinlerden ise elçilerin elçileri gelmiştir. Yani peygamber insandır, bu peygamberden öğrendiklerini cin taifesine aktaran uyarıcı ise cinlerdendir.

Alimler genellikle:

“Hani Biz bir vakit cinlerden bir takımını Kur’ân dinlemeleri için sana göndermiştik. Kur’ân’ı işitip dinleyecek yere gelince birbirlerine: 'Susun, dinleyin!..' dediler. Okuma tamamlanınca kendi toplumlarına birer uyarıcı olarak döndüler.” (Ahkaf, 46/29)

mealindeki ayeti buna delil getiriyorlar. (bk. Taberi, Razî, İbn Kesir, Neysaburî, Ebus-Suud, ed-Durru’l-Mensur, Fethu’l-Kadîr, İbn Aşur ve el-Merağî, En'am, 130. ayetin tefsiri)

Kur’an’da Cin suresinin varlığı ve yukarıdaki Ahkaf suresinin ayeti gibi ayetler, Kur’an’ın cinlerin de ihtiyaçlarına cevap verdiğini göstermektedir.

Kur’an’ın insanlar gibi cinlere de meydan okuması, onların da Kur’an’ın bir benzerinin getiremeyeceklerini ilan etmesi (İsra, 17/88), Hz. Peygamber (asm)'in hem insanlara hem de cinlere gönderildiğinin göstergesidir. (Razî, ilgili ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun