Hz. Muhammed, cinlere hangi ayetleri okumuştur?

Tarih: 17.10.2015 - 09:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir ayette “Hani Biz bir vakit cinlerden bir takımını Kur’ân dinlemeleri için sana göndermiştik. Kur’ân’ı işitip dinleyecek yere gelince birbirlerine: “Susun, dinleyin!” dediler. Okuma tamamlanınca kendi toplumlarına birer uyarıcı olarak döndüler.” (Ahkaf, 46/29)
- Burada Hz Muhammed bu ayeti (Ahkaf, 46/29) cinlere okumuş mudur?
- Okumadıysa hangi ayeti veya sureyi okumuştur?
- Yoksa Kuran’ın tamamını mı okumuştur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali şöyledir:

“Resulüm! Hani biz cinlerden bir grubu Kur'ân'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onlar Kur'ân'ı dinlemek için hazır bulundukları zaman birbirlerine ‘Susun!..’ dediler. Kur'an'ın okunması bitince de birer uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.”(Ahkaf, 46/29)

- İkrime’den nakledildiğine göre, Resulullah'ın cinlere okuduğu sure Alak Suresi idi. (bk. Şevkani, Cin:1. ayetin tefsiri)

- Abdullah b. Ömer ve Cabir b. Abdullah'dan nakledildiğine göre, Resulullah (asm) cinlere Rahman suresini okudu. "Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz?" dedikçe,  onlar "Hayır Rabbimizin ayetlerinden hiçbir şey yalanlamayız. Ey Rabbimiz sana hamd olsun." derlerdi. (bk. Ebu Hayyan, el-Bahru’l-Muhit, Ahkaf :29.  ayetin tefsiri)

- Bir rivayette geçmemesine rağmen, bazı alimler, Hz. Peygamber (asm)'in cinlere okuduğu sure, Kur’an’ın bir özeti, mahiyetinde olan Fatiha suresi ile Kur’an’ın en büyük maksadı olan tevhidi ders veren İhlas  suresi olduğunu belirtmişlerdir. (bk. İbn Aşur, Ahkaf:29 ayetin tefsiri)

- Hadis ve tefsir kaynaklarında geçen bilgilere göre, Hz. Peygamber (asm) iki defa cinlere Kur’an okumuştur. Bir defasında Taif dönüşü “Betnu’n-Nahle” mevkiinde sabah namazını kılarken okuduğu Kur’an’ı dinlemişler. Diğer bir defasında ise Mekke yakınında bulunan “Hacun” mevkiinde okumuştur. Birinci seferde Efendimiz (asm)'in haberi olmadan cinler onu dinlemişler. İkinci seferde bizzat cinlerin daveti üzerine “el-Hacun” adındaki mevkiye gidip orada toplanan cinlere Kur’an okumuştur. (bk. Taberi, Razi, Kurtubi, Maverdi, Şevkani, Beydavi, ilgili yer)

Bu açıklamalar ışında -iki rivayeti de sahih kabul ettiğimiz takdirde- denilebilir ki, cinlere bir defa Alak suresi, bir defa da Rahman suresi okunmuş olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun