Cinlerin dini yaşantısı nasıldı?

Tarih: 19.05.2016 - 10:56 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Peygamber (sav) ve Kuranı Kerim cinlere ve insanlara gönderilmiştir. Ancak biz Kuranı Kerimde insanların ibadetleriyle ilgili hükümler bulabiliyoruz. Mesela zinanın cezasının insan bedenine uygulanan cezası belirtilmiş. Ya da abdest almak için uzuvların suyla yıkanması söz konusu. Bu örnekler çoğaltılabilir. Bu meseleye bakışımız nasıl olmalı?
- Hz. Peygamberin (sav) tebliğini cinlere götüren "elçiler"in olduğunu biliyoruz. Bu elçiler vahiy alamıyorsa, bu tip meseleler onlar arasında içtihatla mı açığa kavuşturuluyordu?
- Bu da bana zorlama bir düşünce gibi geliyor. Hz. Peygamberin bizim bilmediğimiz şekilde cinlere dinlerini talim ettirmesi mümkün olabilir mi?
- Bu konuda İslam alimlerinden aktarılan görüşler var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Alimlerin cumhuruna göre, Hz. Âdem’den sonra cinlerden bir peygamber gelmemiştir.

Soruda da işaret edildiği üzere, cinler Hz. Peygamber (asm)'in tebliğini cinlere götüren "elçiler"dir. İbn Abbas’ın ifade ettiği gibi, onlar Allah’ın elçisinin elçilerdir. (bk. Taberi, Razi, İbn Kesir, Ahkaf, 46/29. ayetin tefsiri)

- Bu cin elçileri peygamber olmadıklarına göre, vahiy almaları elbette söz konusu değildir.

“Hani biz bir vakit cinlerden bir takımını Kur'an dinlemeleri için sana göndermiştik. Kur'an’ı işitip dinleyecek yere gelince birbirlerine: 'Susun, dinleyin!' dediler. Okuma tamamlanınca kendi toplumlarına birer uyarıcı olarak döndüler.” (Ahkaf, 46/29)

mealindeki ayetten onların kavimlerine peygamber olarak değil, Hz. Peygamber (asm)'in elçileri olarak gittiklerini anlamak mümkündür.

- “(Elçi olan cinler:) Ey kavmimiz! Allah’ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin.” (Ahkaf, 29/31)

mealindeki ayetin ifadesinden anlaşılıyor ki, cinler de Kur'an’ın bütün ahkamına muhatap ve mükelleftir. (bk. Razi, İbn Kesir, Kurtubi, Meraği, ilgili ayetin tefsiri)

- Cinler insanların muhatap olduğu Kur'an’ın bütün emir ve yasaklarına muhatap olduklarına göre, onlar için ayetlerde ayrıca özel emir ve yasaklar koymanın bir hikmeti ve gereği kalmaz.

- “Hz. Peygamber (asm)'in bizim bilmediğimiz şekilde cinlere dinlerini talim ettirmesi” konusunda bir bilgiye rastlayamadık.

Bu açıklamalardan da anlaşıldığı üzere, cinler -belli aralıklarla- gruplar halinde Hz. Peygamber (asm)'e gelip ihtiyaç duydukları İslam’ın emirlerini ondan öğreniyorlardı. (bk. Meraği, ilgili yer)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun