Şeytan Azrail'i görebiliyor mu?

Tarih: 03.01.2024 - 09:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şeytan bana tepende Azrail geziyor dedi. Şeytan yalan da söyleyebiliyor o yüzden inanasım gelmedi. Kimi zaman da doğruyu söylüyor. Daha önce Cebrail'i görmüş. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum da demişti hadislerin birinin verdiği bilgiye göre.
- Ben hatırlayamadım siz kaynaklara daha çok hakimsiniz Şeytan kimleri ve neleri görüyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Şeytan, cin taifesinden bir varlıktır.

“Ey Âdemoğulları! Şeytan, anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık.” (Araf, 7/27)

mealindeki ayette şeytanların, cinlerin insanları gördüklerine işaret etmektedir.

“O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve 'Bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur, ben de sizin yanınızdayım.' demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı ve 'Şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok, kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette Allah’tan korkuyorum, Allah’ın cezası çetindir.' dedi.” (Enfal, 8/48)

mealindeki ayette ise bizzat Bedir savaşında vuku bulan bir olaydan söz edilmektedir. Ve tefsir kaynaklarında şeytanın orada Hz. Cebrail’i gördükten sonra kaçtığına dair rivayetlere yer verilmiştir.

İbn Abbas’tan gelen bir rivayete göre, Bedir günü İblis birçok şeytanla bir insan suretinde kendi sancağı altında gelmişti. Daha sonra Hz. Peygamber (asm) bir avuç çakıl alıp müşriklerin üzerine attığında ayette ifade edildiği üzere (bk. Enfal, 8/17) bir mucize eseri müşriklerin her birinin gözüne girmiş ve onlar da kaçmaya başlamışlardı.

"Daha önce müşriklere 'Bugün size galebe edecek kimse yoktur, ben size yardım ederim.' diyen şeytan Hz. Cebrail’in ve diğer meleklerin geldiğini görünce bir müşrikin elinde olan elini çekip kaçmıştı. Adam 'Ey Suraka! Demin bize galip gelecek yok, diyordun şimdi ne oldu da kaçıyorsun?' diye sorunca Şeytan, 'kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette Allah’tan korkuyorum, Allah’ın cezası çetindir.' dedi.” (bk. Taberi, Enfal, 8/48. ayetin tefsiri). 

Cinlerin ve şeytanların da ruhu olduğuna göre, Hz. Azrail ve avaneleri tarafından ruhlarının alınacağı bilinmektedir. 

Nitekim bir rivayete göre, Hz. Peygamber (asm) Efendimiz şöyle dua etmiştir:

“Ben senin izzetine sığınırım. (Sen öyle bir izzet sahibisin ki) hiç ölmeyecek olan senden başka ilah yoktur. Cinler ve insanlar ise öleceklerdir.” (Müslim, Zikir 67)

Bu hadisten anlaşılıyor ki, cinlerin ve onların bir kabilesi olan şeytanların da ruhu var ve ölüm meleği tarafından alınır. Ruhu kabzedilen insanlar Hz. Azrail’i görmüş olduklarına göre, cinlerin, şeytanların da onu görmeleri söz konusudur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun