Casiye suresi 18. ayete göre, küfür içerisinde miyiz?

Tarih: 22.12.2021 - 08:59 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Casiye suresi 18 ayette, Allah sizin önünüze 2 yol koymuştur, diye geçiyor: Birincisi Allah’ın şeriatına uymakla diğeri ise heva ve hevese uymakla.
- Bu durumda ülkemizde şeriatın değil de laikliğin hüküm sürdüğünü görüyoruz, o zaman küfür içerisinde miyiz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bir Müslüman, Allah’ın hükümlerini inkâr etmediği sürece, onlara aykırı hareket etmişse asla dinden çıkmaz, kâfir olmaz, günahkâr mümin olur.

Bu nedenle, İslam hükümlerine aykırı davranan bir Müslüman, küfür içinde olmaz, fasık ve günahkâr mümin olur.

İlgili ayetin meali şöyledir:

“Sonra da seni din konusunda bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin isteklerine uyma.” (Casiye 45/18)

Bu ayette, Hz. Peygamber (asm) Efendimizin kendisine verilen İslam dininin prensiplerine sıkı sıkıya sarılması istenmektedir.

İman-küfür yolları belirlenmiş, tercih konusu insanların isteğine bırakılmıştır. Ancak,

“Haram bellidir, helal da bellidir, fakat bu ikisi arasında (haram mı, helal mı olduğu) şüpheli birçok şey var ki, insanların çoğu onları bilmez.” (Buharî, İman 39)

hadisinde işaret edilen hakikat, iman-küfür denkleminde de söz konusudur. Yani: “iman bellidir, küfür de bellidir, ancak bu ikisi arasında öyle şüpheli konular var ki, insanların çoğu onları bilmez.”

Bu sebeple, işlerin dış görünüşüne bakarak, söz konusu iki unsurun asıl illetini kavramadan bir yargıya varanların durumu hiç de iç açıcı değildir.

İslam literatürü, %1 iman ihtimali varsa, %99 küfür ihtimaline yapışmanın yanlışlını vurgulayan ifadelerle doludur. “Ehl-i kıbleyi tekfir etmeyin.” şeklinde emr-i Nebevi bu husus da büyük bir uyarıdır.

“Bazı âyât ve ehadîs vardır ki; mutlakadır, külliye telakki edilmiş. Hem öyleler vardır ki; münteşire-i muvakkatadır, daime zannedilmiş. Hem mukayyede var, âmm hesab edilmiş."

"Meselâ: Demiş bu şey küfürdür. Yani o sıfat imandan neşet etmemiş, o sıfat kâfiredir. O haysiyet ile o zât küfür etti denilir. Fakat mevsufu ise imandan neşet ettikleri gibi ve imanın tereşşuhatına da hâize olan başka masume evsafa mâlik olduğundan, o zat kâfirdir denilmez. İllâ ki, o sıfat küfürden neşet ettiği yakinen biline. Zira başka sebepten de neşet edebilir. Sıfatın delaletinde 'şekk' var. İmanın vücudunda da 'yakin' var. Şekk ise yakînin hükmünü izale etmez. Tekfire çabuk cüret edenler düşünsünler!..” (bk. Sünuhat-Tuluat-İşarat, s. 16-17)

İlave bilgi için tıklayınız:

Günahkâra kâfir denilir mi?

"Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, kâfirlerin ta kendileridir ...

İslam mahkemesinde hakimin, bilerek şeriata aykırı hüküm vermesi ...

Devletin şeriata uygun olmayan yönlerine uyduğumuz takdirde ...

Günümüzde şeriat kuralları geçerli mi? Kahrolsun şeriat, ifadesi ...

Şeriat nedir, nasıl yaşanır; bu asırda şeriat geçerli midir?

Bir Müslümana, gayri müslime veya kâfire, "kâfir" diye hitap etmenin ...

İslama aykırı kanunlara uyan kâfir mi olur?

Biz Müslümanlar olarak Allah'ın hükmünü, hilafet ve şeriatı ...

Müslüman bir ülkedeki gayri müslimler hangi kitaba/dine göre ...

"İnanıyorum, Müslümanım!" dediği halde, ibadet etmeyen kimseler ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun