Devletin yönetim şekli şeriata uygun değilse şeriatı kendimiz uygulayabilir miyiz?

Tarih: 20.08.2019 - 16:46 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Diyelim ki bir konuda bize haksızlık yapılıyor. Mahkeme'ye başvuruyoruz. Ama kanunlar adaleti sağlamıyor. Devletin İslam devleti olmadığını varsayarsak, kanunların İslama uygun olmadığını da hesaba katacak olursak bu devletin hakiminin kararına saygı duymalı mıyız?
- Casiye suresi 18. Ayeti:
"Sonra seni de din konusunda bir şeriat sahibi kıldık, ona uy; bilmeyenlerin heveslerine uyma."
- Bu ayetin ilk muhatabı peygamberimizdir ama ayetler evrensel nitelik taşıdığı için bizi de ilgilendirdiğine göre "bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma" emri gereğince adaleti kendimiz İslamın hukuk kurallarına göre sağlayabilir miyiz?
- İlla ki devletin mi karar vermesi gerek?
- Bu devlet küfür devleti olsa dahi mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Müslümanlar kendi aralarında, laik ve şeriata aykırı kanun ve kararları uygulamayıp, mirasta olsun, diğer hukuk davalarında olsun karşılıklı rıza ile şeriatı uygulayabililer; şu zamanda ülkemizde bunu yasaklayan bir kanun olmadığına göre, Müslümanların bu alanda şeriatı uygulamaları farzdır; karşı taraf razı olduğu ve yasak da bulunmadığı takdirde, uygulamayan günah işlemiş ve kul hakkına girmiş olur.

İki veya daha çok taraflı bir davada veya hukuki işlemde, karşı taraf şeriata razı olmazsa Müslümanın da o işlemi yapmaya ciddi manada ihtiyacı varsa veya mecbur ise bu takdirde kendisi şeriatın verdiğini alır, dediğini tutar, hakkı karşı tarafta kalırsa bunu da zorla alması sakıncalar doğuruyorsa, bundan vazgeçer, hak ahirete kalır. Kendisine şer’an hakkı olmayan bir şey verilirse bunu almaz veya sahibine iade eder.

Başka alandan örnek:

- Örneğin bir kişi sevdiğimiz birini öldürüyor. Devlet ise bu kişiye gereken cezayı vermiyor diyelim. Ama şeriata göre kısas hakkımız olduğuna göre, bu kişiyi öldürsek kararı devlet vermemiş olduğu için bir sakıncası olur mu?
- Şeriatı sadece devlet mi uygulayabilir?

Cevap:

Şeriatla yönetilen devlette de ceza hukukunda hükmü hakim verecek, infaz ve icrayı devletin görevlisi yapacaktır. İster şeriat devletinde ister laik devlette, eğer devlet cezaya hükmetmemiş veya mesela bazı konularda af çıkararak uygulamamışsa, mağdur hüküm veremez ve uygulayamaz. Ceza ahirete kalır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun