Şeriat ile cumhuriyet yan yana olabilir mi?

Tarih: 20.11.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şeriat hakkında bazı sorularım var:
1. Şeriat maddelerinden bazıları nelerdir?
2. Bir ülkeye şeriat geldiğinde bütün insanlar (Müslüman, gayrimüslim) kurallara uymak zorunda mıdır? Mesela: Başı açık olan bir kadın başını kapatmak zorunda mıdır? Veya gayrimüslim birisi yasaklara tabi midir?
3. Şeriat ile cumhuriyet yan yana olabilir mi? Şeriat, ille de saltanatla mı yönetilir? 4 halife zamanında seçim yapılırmış ama Osmanlı döneminde saltanat olması doğru mudur?
4. Şeriata göre kız çocukları okula gönderilmemeli midir? Bu doğru ise hikmeti nedir?
5. Şeriatla ilgili yanlış bilinen şeylerden bazıları nelerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soru 1:
Şeriat maddelerinden bazıları nelerdir?

Cevap 1:

Bu soru uygun değil, "şeriat maddeleri" diye bir kavram yoktur, şeriata dayalı kanun maddeleri olabilir, bunun örnekleri için de "Mecelle" isimli esere bakılabilir.

Soru 2:
Bir ülkeye şeriat geldiğinde bütün insanlar (Müslüman, gayrimüslim) kurallara uymak zorunda mıdır? Mesela: Başı açık olan bir kadın başını kapatmak zorunda mıdır? Veya gayrimüslim birisi yasaklara tabi midir?

Cevap 2:

Gayrimüslimler genel olarak kendi inançlarına göre yaşarlar. Kamu düzeni zorunlu kılarsa bazı kısıtlamalara gidilebilir.

Soru 3:
Şeriat ile cumhuriyet yan yana olabilir mi? Şeriat, ille de saltanatla mı yönetilir? 4 halife zamanında seçim yapılırmış ama Osmanlı döneminde saltanat olması doğru mudur?

Cevap 3:

Laik demokratik cumhuriyet değil de İslam Cumhuriyeti olur.

Devlet başkanını halk veya temsilcileri seçer. O (devlet başkanı) da uzmanlar ve alimlerden oluşan danışma kurulları ve maiyetiyle devleti, İslam hukukuna göre yönetir.

Şer’î kuralları ihtiyaca göre kanun şekline sokan, hükümetin icraatını denetleyen, devlet işlerini müzakere ederek karar ve teklifleri başkana sunan, üyeleri halk tarafından seçilen bir veya iki meclis de olabilir.

Hilafet meşrudur, saltanat meşru değildir; fakat saltanatı ele geçirenler güce dayanarak bunu kabul ettirmişler, ulema da “Sultanlar şeriata uyarak yönetirlerse, bu da meşru olur.” demişlerdir.

Soru 4:
Şeriata göre kız çocukları okula gönderilmemeli midir? Bu doğru ise hikmeti nedir?

Cevap 4:

Sırat-ı Müstakim isimli İslamcı dergide şu ifade yer almaktadır (bk. c.4, s. 101):

“Bizim için, İslâmiyet için lazım olan, farz olan taleb-i ilm onlara geçmiş. Biz طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة hadîs-i şerîfini okuduğumuz zaman ekserimiz 'müslime' kaydını hazf ediyoruz. Kadınların okumasına lüzum yok imiş, kadınların tahsil görmesi fesad-ı ahlakı mucib olurmuş... Bunların hepsi manasız  itikatlardır ki ne şer’an ve ne aklen kabul olunabilir. Erkekler içinde fesad-ı ahlaka müptela olanlar bulunduğu gibi kadınlarda da bozuk tıynetliler bulunur. O fena ve ahlaksız olanlarını tahsil fena yapmaz; esasen onların cibilletleri bozuk. Bununla beraber, ekser fesat yine erkekler tarafından oluyor. Kadınları baştan çıkaran erkeklerdir. Bunun için 'okumak ile kadın bozulurmuş' itikadı pek manasız ve mantıksız bir itikattır.”

Hz. Peygamber (asm) Efendimizin Mescid’i hem ibadethane hem okul hem de diğer sosyal ihtiyaçların karşılandığı bir mekân idi. Burada erkeler de kadınlar da ibadet ederler, eğitim ve öğretim görürlerdi.

Soru 5:
Şeriatla ilgili yanlış bilinen şeylerden bazıları nelerdir?

Cevap 5:

En önemli yanlış İslam’ın sosyal, siyasi, hukuki… kurallarının geçmişe ait olduğu, günümüz dünyasında uygulanmasının mümkün olmadığı, iftirasıdır.

İslam ölçülü nasları yanında tecdit ve içtihat kapısını açarak, her çağda ve her yerde uygulanabilmesini mümkün kılmıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Şeriat nedir, nasıl yaşanır; bu asırda şeriat geçerli midir? 

Şeriat yeterli mi? 

Şeriat, tarîkat, hakikat ilişkilerini anlatır mısınız?

Devletin yönetim şekli şeriata uygun değilse şeriatı kendimiz ...

İran ve Arabistan gibi şeriat ile yönetilen ülkelerin yönetim şekli ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun