Taliban'ı desteklemeli miyiz?

Taliban'ı desteklemeli miyiz?
Tarih: 07.09.2021 - 09:20 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Afganistan pek çok sıkıntıların içinde. Pek çok insan ülkeyi terk etmek için can atıyor. Ben Talibanın yaptığını kesinlikle yanlış buluyorum çünkü adeta insanları kaçırıyorlar. Halbuki Allah'ın koyduğu şeriat asla insanları kaçırmaz.
- Düşüncem doğru mu?
- Talibana karşı olmam gerekir mi? 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle ifade edelim ki, bir tek mezhebin belli bir devirdeki içtihatlarını olduğu gibi başka bir zamanda ve zeminde uygulamak, birçok probleme sebep olabilir.

Yorumlar yapılırken, İslam’ın genel prensiplerine, geliş gayesine uygun olup olmamaya dikkat etmek ve tercihini ona göre yapmak gerekir. Bu tercihin de dini konularda ve fenni-ilmi konularda uzmanların bir araya gelerek oluşturduğu bir heyet tarafından yapılması gerekir.

Bu genel prensiplerin bazısını şöyle sıralamak mümkündür:

a) İnsanlara tebliğ yapılırken, “nefret tohumlarını değil, sevgi çekirdeklerini dikmeye çalışmak...”

b) İslam dinini “tatbiki zor bir din değil, kolay bir nizam olduğunu” hem sözlü hem davranış biçimiyle ders vermek.

c) İslam’ın sırat-ı müstakim olan dosdoğru yolunda yürürken, yanlış araçları kullanmamak. “Meşru maksada yürürken, gayrimeşru vesilelere tevessül etmemek”.

d) “Zaman büyük bir müfessirdir, kaydını gösterse itiraz edilmez.” Örneğin zaman, “bu zamanda İslami cihadın ve mücadelenin kılıçla, bomba ile değil, akıl ve ilimle; kin ve nefretle değil, dostluk ve sevgiyle yapılmasını” öngörmektedir.

e) Maddi cihad, dışarından gelen saldırılara karşıdır, içerideki cihad ise manevidir. Ayrıca, birçok yerde, bir bakıma Mekke dönemini yaşamakta olan Müslümanların Mekke’deki nebevî irşad metodunu kullanmaları elzemdir. Mekke döneminde nazil olan surelerde Hz. Peygamber’e (asm) ve inananlara Allah yolunda mücadele etmeleri ve bu yolda karşılaştıkları zorluklara göğüs germeleri emredilmiştir. Kafirlere boyun eğmeden Kur'an’la onlara karşı büyük bir mücadele vermeleri gerektiği bildirilmiştir. (Nahl 16/110; Furkan 25/52)

f) “Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki, Allah kişi ile kalbinin arasına girer. Unutmayın ki, onun huzuruna götürüleceksiniz.” (Enfal, 8/24) mealindeki ayetten anlaşıldığı üzere, Allah’ın ve Resulünün (Kur'an’ın ve sünnetin) tebliğ metodunda ölüm değil, hayat vardır, öldürmek değil, ihya etmek vardır. Maddî müdafaa savaşı değil, manevî, ilmî savaş esastır. Kurşun değil, kalem esastır, tekfir değil, ikna edici fikir esastır.

Bu hususları bir mehaz olsun diye arzediyor ve gerisini zekilerin zekavetlerine havale ediyoruz.

İster Taliban ister başka bir Müslüman grup olsun, İslam için mücadele ederken, İslamca hareket etmeleri gerekir.

Özetle vermeye çalıştığımız düsturların hepsi ayet ve sahih hadislere ve büyük İslam alimlerine dayanmaktadır.

Buna göre, dalalet üzerine birleşmeleri mümkün olmayan ümmetin en büyük cemaati olan Ehl-i sünnetin çizgisinde gitmeyen herhangi bir akımın akıncılarına destek vermek doğru değildir.

Görebildiğimiz kadarıyla Taliban, itikadi ve amelî yönden Ehl-i sünnetin bazı ekollerine mensup olsa bile, bunların özellikle amelî, içtihadî ve cihadî mülahazalarda bu Sünnî çizgiyi geçtiği yerler söz konusudur, bunları tasvip etmek mümkün değildir.

Şu halde, tamamen doğrudur veya tamamen yanlıştır şeklinde toptancı bir yaklaşım doğru değildir.

Biz Ehl-i sünnet olarak görünürde “mümin olduğunu” söyleyen kimseyi tekfir etmediğimiz gibi, yine görünürde hatalı eylemlerini de tasvip etmemiz mümkün değildir.

Allah tüm müminleri ve bütün insanları Kur'an ve sünnetin hak yoluna ilhak eylesin, amin!

İlave bilgi için tıklayınız:

Şeriat nedir, nasıl yaşanır; bu asırda şeriat geçerli midir?

İran ve Arabistan gibi şeriat ile yönetilen ülkelerin yönetim şekli ...

Şeriat uygulanabilir mi?

Şeriat ile cumhuriyet yan yana olabilir mi?

Devletin yönetim şekli şeriata uygun değilse şeriatı kendimiz ...

"Kahrolsun Şeriat !!!" ifadesini kullanmak doğru mudur?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+

Yorumlar

norikanaye

Bu zamanda "görünür" de aldatıcı* olduğundan, en güzeli her nerede mümin, müslüman kardeşlerimize sünneti seniyyeyi yaşayabilmek, saadet i dareyn için dua etmek.

*belki hatalı bir genelleme fakat, belli başlı medyanın yayını ya bizzat zarardır ya netice itibariyle...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun