İnsanlar arasındaki üstünlük sıralaması, önce peygamberler sonra ashab-ı kiram şeklinde midir?

Tarih: 13.04.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sahabeler arasında fazilet sırlaması genellikle şöyle yapılır:

Önce genel olarak Aşere-i mübeşşere, bunlar arasında da önce dört halife; sonra genel olarak Muhacirler, sonra Ensar; hususî olarak da Ashab-ı Bedir, Şüheda-i Uhud, Ashab-ı Suffa, Ehl-i Biat-ı Rıdvan gibi tabakaları vardır. Bunlar bir cihette iç içe olduğu için büyük çizgilerle ayırmak da zordur. Örneğin, dört halife hem muhacirdir, hem saff-ı evvel Müslümanlardır, hem Bedir ve Uhud gazvesine katılmış, hem Rıdvan ağacının biatinde bulunmuşlardır.

En meşhur sıralamayı Hâkim’in yaptığı şekliyle sahabenin tabakaları on ikiye ayrılır:

1. Dört halife.
2. Daru’n-Nedve’de bulunmuş ilk Mekkeli Müslümanlar.
3. Habeşistan muhacirleri. 4. İlk Akabe biatine katılmış onlalar.
5. İkinci Akabe biatine katılmış olanlar.
6. Hz. Peygamber (a.s.m)’e Kuba’da yetişen ilk muhacirler.
7. Bedir gazvesine katılanlar.
8. Bedir savaşı ile Hudeybiye anlaşması arasında Medine’ye hicret edenler.
9. Ridvan ağacının altında biat edenler.
10. Hudeybiye ile Mekke fethi arasında Medine’ye hicret edenler.
11. Mekke fethi esnasında Müslüman olanlar.
12. Fetih günü ve Haccetu’l-Veda’da Hz. Peygamber (a.s.m)’i gören çocuklar (bk. Suyutî, Elfiye fi ilmi’ihadis-tashih,şerh, Ahmed Muhammed Şakir- tabatu dari’r-reca, el-Cezair, s.226).

Ehl-i sünnet, yalnız daha dünyadayken cennetle müjdelenene sahabelere değil, bütün sahabelere  hüsnüzan eder, onların cennetlik olduklarını kuvvetle ümit eder. Peygamberlerden sonra en büyük mertebe sahabelere ait olduğunu kabul ederler.

Ehl-i sünnetin asrımızdaki en büyük temsilcisi olan Bediüzzaman da; “Peygamberlerden sonra en büyük mertebenin sahabeye ait olduğunu” söyler. Ona göre, sahabeden sonra en büyük makam Hz. Mehdi’nindir. Ondan sonra en büyük makam dört mezhep imamlarınındır. Fakat Gavs-ı azam bazı cihetlerden imamlardan daha yüksek makamlara sahiptir, ama yine de küllî fazilet sahabe ve Mehdi'den sonra dört mezhep imamlarına aittir. (Mektubat, Yirmi Üçüncü Mektup, Üçüncü Sual).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun