Cennete ilk kim girecektir?

Tarih: 11.02.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Sırat köprüsünden ilk kim geçecektir?
- hesaba ilk kim çekilecektir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur’an’da, mahşer günü insanların üç grup halinde olacağı belirtilmektedir. Şahıslardan ziyade ilahî adalet ve rahmete göre kabul edilen kriterler esastır. Bu kriterlerin bileşkesi takva kriteridir. Takva ise, Allah’ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından uzak durmaktan ibarettir.

Bu üç grup şunlardır: Ashab-ı yemin / kitabını sağdan alanlar, Ashab-ı şimal / kitabını soldan alanlar ve din imtihanında musabakayı en önde götürmüş olanlar.

İlgili ayetlerin meali şöyledir: 

“Yer şiddetle sarsıldığı, dağlar darmadağın edilip parçalandığı, uçuşan toz zerreleri haline geldiği zaman... Sizler de üç sınıfa ayrılırsınız: Ashab-ı yemin ki ne ashab-ı yemin! Ne mutludur onlar! Ashab-ı şimal ki ne ashab-ı şimal! Ne bedbahttır onlar! İmanda, fazilette öncüler ki ne öncüler! Onlar herkesi geçerler. İşte onlardır Allah’a en yakın olanlar. Naîm cennetlerindedir onlar. Çoğu önceki ümmetlerden, biraz da sonrakilerden.” (Vakıa, 96/4-14)

Bunlardan Ashab-ı yemin, genel olarak cennetlik olanlardır. Ashab-ı şimal ise, genel olarak cehennemlik olanlardır. İmanda, fazilette öncü olanlar ise, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerdir. (bk. İbn Kesir, ilgili ayetlerin tefsiri)

Hz. Enes’in bildirdiğine göre Peygamberimiz (a.s.m) “Kıyamet günü ilk cennette giden ben olacağım.” buyurdu. (Mecmau’z-Zevaid, 7/349)

Peygamberlerin dışında ilk cennete gidenler ise hadiste “fakir muhacirler” olduğu bildirilmiştir. (bk. a.g.e, 10/259)

Ümmetler arasında ilk hesaba çekilenler ise Hz. Muhammed (a.s.m)’in ümmetidir. (Kenzu’l-ummal, h.no:39754)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun