İslam mahkemesinde hakimin, bilerek şeriata aykırı hüküm vermesi küfür müdür?

Tarih: 02.12.2014 - 01:23 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu durumda hakim kafir olur mu?
- Ülkemizde bilerek şeriata aykırı hüküm veren hakim dinden çıkar mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an-ı Kerim'de Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyerek ilahi emir ve yasakları çiğneyenlerin durumu üç açıdan değerlendirilmiş olup, işledikleri kusur ve günahın cinsine göre nitelendirilmişlerdir:

Birincisi (Maide, 5/44. ayet), Allah’ın indirdiğini inkar ettikleri veya hafife aldıkları için onunla hükmetmeyenler olup bunlar kafirlerdir.

İkincisi (Maide, 5/45. ayet), Allah’ın indirdiğine inandığı halde onunla hükmetmeyenlerdir. Allah’ın hükmü adaleti, onun zıddı zulmü temsil ettiğinden, onunla hükmetmeyenler zalimlerdir.

Üçüncüsü (Maide, 5/47. ayet), Allah’ın indirdiği ile hükmetmemek, O’nun emrinden çıkmak manasına geldiği için onunla hükmetmeyenler fasıklardır.

Bazı müfessirler bu ayetleri şöyle yorumlamışlardır:

“Eğer bir kişi ilahi hükmü yanlış, kendisinin veya başkasının hükmünü doğru kabul ederek, buna göre hüküm verirse bu kişi kafir, zalim ve fasıktır."

"Eğer bir kişi ilahi hükmün doğruluğunu kabul eder ve buna aykırı bir hüküm verirse İslam’ın dışına çıkmış olmazsa da imanına zulüm ve fıskı karıştırmış olur."

"Eğer bir kişi hayatın her alanında Allah’ın hükmünü inkar ve reddederse her bakımdan kafir, zalim ve fasık sayılacaktır. İlahi hükmü bazı noktalarda kabul eder, bazılarında reddederse iman ve İslam’ını küfür, zulüm ve fıskla karıştırmış olur.” (Elmalılı, III, 1696; Mevdudi, I, 429)

Maide Suresi 44 ve 45. ayetler Yahudiler, 47. ayet ise Hristiyanlar hakkında inmiş olmakla birlikte, bu hükümler bütün insanlar için geçerli genel kurallar niteliğindedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an ile hükmedenler adaletle hükmetmiş olurlar. Buna göre Kur'an'la ve onun esaslarıyla ...

Bazı insanlar, bu asırda İslami hükümlerle hükmetmenin mümkün olmadığını, ...Bu konuda orta yolu nasıl bulacağız?

Mâide Sûresi, 44. ayette geçen; "Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir." ayetini nasıl anlamalıyız?

Avukatlık, savcılık ve hakimlik mesleğini öğrenmek ve icra etmek caiz midir? 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun