Devletin şeriata uygun olmayan yönlerine uyduğumuz takdirde sorumlu muyuz?

Tarih: 09.02.2007 - 15:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kur'an da tağut ibaresi var. Dinimizle devletimiz arasında içki, başörtüsü, hırsızlık gibi birçok konuda zıtlıklar mevcut.
- Devletin kanunlarına uymakla tağuta uymuş olmuyor muyuz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslami hükümlerin kişiyi ve yöneticiler ilgilendiren yönleri vardır. Tebliğ açısından her iki gurubun karşılıklı sorumlulukları olsa da hükmetme veya hükümleri icra etme noktasında sorumluluklar müstakildir.

Devlet kendine ait hüküm ve sorumluluklardan sorumluyken, fert de kendine ait hüküm ve sorumluluklardan mesuldür.

İslami hükümlerin ekserisi ferde bakar. Riayet ederse sevap alır; ihmal ederse günahkâr olur. (Alkol almak gibi)

İslami hükümlerin bir kısmı dau ulü’l-emre (yöneticilere) bakar. Onu da onlar düşünsün...

Ulü’l-emrin bir vazifesi de insanların huzur ve mutluluk içinde yaşamaları olduğuna göre, insanın sağlığını bozan, bazen aile hayatının dağılmasına bile sebep olan ve tıbbın da zararını ispat ettiği alkolden vatandaşlarını sakındırması önemli görevlerindendir.

İslamın hükümleri ferdin, ailenin ve toplumun faydasınadır. Ulü’l-emrin vazifesi de vatandaşlarının menfaati içindir. Alkol almamak ferdin, ailenin ve toplumun yararına olduğuna göre; akıl, din ve ulü’l-emr aynı görüşte birleşiyor demektir. Bunlar çelişki ve çatışma halinde değil, uyum ve birbirine yardımcı ve destekler mahiyettedir.

Bir Müslüman günah işlemekle kafir olmayacağı için, bir Müslüman devlet de günah işlemek ve bazı hükümleri uygulamamakla kafir olmaz. Fakat mükemmel bir mü’min ve Müslüman nasıl yaşarsa, elbette mükemmel bir İslam devleti de öyle yaşamalıdır. Bizler kemale erdikçe ve liyakat kazandıkça yukarılar da liyakat kazanacak ve kemale erecektir.

Demek ki, imanı zayıf, amelinde biraz tembelce olan mümin ve Müslüman olduğu gibi, imanında zafiyet, amelinde ihmalkar olan devlet de olur. İhmalkarlığı veya zafiyeti onu İslamilikten çıkarmaz.

Şu anda bir İslam devleti vardır ve biz bu devlette yaşıyoruz. Bu devletin idari mekanizması da ibadet, muamelat ve ukubat hükümlerini yapmak, yaptırmak ve uygulamakla görevlidir. Görevini yapmıyorsa, görevliler sorumludur ve her Müslüman gibi hesabını verecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun