İslama aykırı kanunlara uyan kafir mi olur?

Tarih: 16.03.2019 - 14:49 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İbni Kesir’le ilgili şöyle bir fetvaya denk geldim: Ünlü tefsir âlimlerinden birisi olan İbn Kesîr rahimehullah Maide Suresi’nin 50. ayetini tefsir ederken Cengiz Han’ın çıkarmış olduğu “Yesak” adlı kanun kitabıyla alâkalı olarak şöyle der:
“Allah, kulların kendi elleriyle koydukları ve Allah'ın şeriatına dayanma­yan cahiliyye hükümlerinin sapıklıklarını ve bilgisizliklerini reddedi­yor. Bu sapıklıkları kendi görüş ve hevesleri sonucu ortaya çıkardık­larını bildiriyor. Söz gelimi Tatarların Cengiz Han diye bilinen kral­larından alınma krallık buyrukları vardır ve bununla hüküm verirler. Nitekim bu yasayı onlara kral koymuştur. Bu yasalar Yahûdî, Hıristiyan ve İslâm di­nine mensup muhtelif milletlerden iktibas yoluyla tanzim edilmiş ka­nunlar topluluğudur. Ancak bu yasalar içerisinde birçoğu Cengiz Han’ın mücerret görüş ve heveslerinden ibarettir. O bunu, çocukları için izle­nen bir hüküm haline getirmiştir ki onlar, Allah’ın kitabından ve Rasûlullah’ın sünnetinden önce bu yasaya uyarlar. Onlardan böyle davra­nan birisi kafirdir, Allah ve Rasulünün hükmüne dönene dek kendisi ile savaşmak vaciptir. Az veya çok hiçbir konuda Allah'tan başkasının hükmüne müracaat edilemez.” 
- Buna göre İslama aykırı kanunlara uyan kafir mi olur?
- Eğer kafir olmazsa, bu açıklamayı nasıl değerlendirmek gerekir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Uymak iki türlü olur:

a) İslam’ın hükümlerine aykırı olduğunu bilerek, benimseyerek ve ortada bir zaruret bulunmadan uygulamak; böyle yapanların zaten İslam ile ilişkileri kopmuştur, kopmasaydı böyle davranmazlardı.

b) Mecbur kaldıkları, başka türlü davranmalarının mallarına, canlarına, ırzlarına önemli zarar vereceğini bilip gördükleri için uygulamaları; bunu yapanlar kâfir de çok kere günahkâr da olmazlar. Peygamberimiz (asm) Ammâr’ın, işkenceden kurtulabilmek için İslam’a aykırı söz ve davranışlarda bulunmasına izin vermiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun