Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı olan Cengiz Han Müslüman mıydı?

Tarih: 04.02.2013 - 00:19 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Tarihi verilere göre Cengiz Han (ö, 624/1227) Müslüman olmamıştır. Hükümdarlığı zamanında Müslümanlara büyük zulümler yapmıştır. Kendisine karşı çıkanları, teslim olmamakta direnenleri çocukları, kabileleri ve şehirleriyle birlikte ortadan kaldırırdı.

Çağdaşı olan İbnü'l-Esîr, Hz. Âdem'den o zamana kadar insanlığın mâruz kaldığı en büyük felâketin "Moğol istilâsı" olduğunu söyler ve "Keşke an­nem beni doğurmasaydı da tüyler ür­pertici zulüm ve katliamları görmesey­dim!" der.

Cengiz Han'ın orduları, istilâ ettikleri İslâm ülkelerinde taş üstünde taş bırakmadılar. Kadın ve çocuklar da­hil herkesi vahşice öldürdüler. Moğol as­kerleri, İslâm kültür ve medeniyetinin en önemli merkezlerini de tahrip etti­ler. Camiler ahır olarak kullanıldı. Hârizmşahlar'ın ülkesi baştan başa vira­neye çevrildi.

XIII. yüzyılın ilk çeyreğinde meydana gelen bu olaylardan bir asır sonra, bölgeyi gezen seyyahlar, Moğol istilâ ve tahribatının izlerine rastladık­larını söylerler.

Moğollar'ın İslâm kültür ve medeniyet eserlerini tahribe yönelik harekâtı, Cengiz Han'dan sonra Hülâgû ve diğer ahfadı tarafından da devam ettirilmiş, çok sayıda Müslüman katle­dilmiş, cami, medrese ve kütüphaneler yakılıp yıkılmıştır.

Cengiz Han hiçbir dine mensup olmadığı için, insanlar ara­sında dinlerinden dolayı bir ayırım yap­madı. Hangi dine mensup olursa olsun, âlim ve zâhidlere iyi davranır, onları hi­maye ederdi.

(bk. T.D.V. İslam Ansiklopedisi, Mustafa Kafalı, CENGİZ HAN mad., İstanbul 1993, VII/368-369)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun