İyilikleri emretmeyen ve kötülükleri yasaklamayan kimseler, hadisi sahih mi?

Tarih: 02.02.2019 - 15:23 | Güncelleme:

Soru Detayı

Aşağıda mealleri verilen hadislerin kaynakları doğru mu, sıhhat durumu nedir?
1. “Sizin üzerinize öyle bir zaman gelecek ki o vakit siz, iyilikleri emretmeyen ve kötülükleri yasaklamayan kimselerin en iyi kişiler olduğunu düşünürsünüz.” (Ali el-Müttaki, Kenz, III, 686/8462)
2. “İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki o vakit müminin kalbi tuzun suda eridiği gibi eriyecek!” buyurdu.
“Niçin eriyecek yâ Rasûlallah?” diye sorulduğunda:
“Kötülükleri görüp de onları değiştirmeye güç yetiremediği için” buyurdu. (Ali el-Müttaki, Kenz, III, 686/8463)
3. “İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, bütün endişe ve gayretleri karınları (mîde ve şehvetleri) için olacaktır, şerefleri malları ile ölçülecektir, kıbleleri (fâsık) kadınları olacaktır, dînleri de dirhem ve dînârları olacaktır. İşte onlar mahlûkâtın en şerlileridir. Onların Allâh katında hiçbir nasîpleri yoktur.” (Ali el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl, XI, 192/31186; Ramûzu’l-ehâdis, “ye” harfi)
4. “İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, şimdi sizin aranızda münafığın gizlendiği gibi, mümin gizlenecek.” (Ali el-Müttakî, XI, 176/31111)
5. “İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki, camilerin çokluğuyla övünürler de onlara çok az devam ederler.” (Taberânî, el-Mucemü’l-Evsat, VII, 301)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. Bu ifadeler Hz. Huzeyfe’ye aittir. Yani Peygamber Efendimiz (asm)'in değil, sahabinin sözüdür.

İlgili hadisin manası şöyledir:

“Üzerinize öyle bir zaman gelecek ki, sizin en hayırlınız iyiliği emretmeyen ve kötülükten sakındırmayan kimsedir.” (Kenz, 3/656/8462; İbn Ebi Şeybe h.no: 37349; Ebu Nuaym, Hilyetu’l-Evliya, 1/279)

Bu rivayetin sahih olup olmadığına dair kaynaklarda bir bilgiye rastlayamadık. Bunun sahih kaynaklarda yer almaması zaafiyetin bir işaretidir.

2. Bu hadis rivayeti için bk. Kenz, 3/686/8463; İbn Ebi’d-dünya, el-Emru bilmaruf, 1/69.

Cerh ve tadil kaynaklarında bu hadisin tashihi konusunda bir bilgiye rastlayamadık.

Değişik İslami ilimler yanında, hadis rivayetlerini de tahkik eden “el-Münteda” adlı web sitesinde, bu hadisin tahkiki konusunda şöyle denilmiştir:

Bu hadis zayıftır. Bunun iki illeti vardır:

Birincisi: Ravilerden Eşres Ebu Şeyban: “Zannımca bunu İbn Abbas Hz. Peygamber'den nakletmiştir.” diyerek, bu hadisi ref etmekte (Hz. Peygambere isnat etmekte) tereddüt göstermiştir.

İkincisi: Ravilerden Ata el-Hurasani, İbn Abbas’tan hadis duymamıştır. İbn Main’in tesbiti böyledir.

3. Bu hadis rivayeti için bk. Keşfu’l-Hafa, 2/494/3270.

Herhangi bir tashihe rastlayamadık.

4. Bu hadis rivayeti için bk. Taberani, Müsnedu’ş-Şamiyyin, 1/148.

Sıhhat derecesine rastlayamadık.

5. Hz. Enes demiş: (Öyle bir zaman gelir ki) Camilerle iftihar ederler, fakat çok az tamir ederler.” (Buhari, 1/97- 445)

Bu rivayet sahihtir.

İlave bilgi için tıklayınız:

"Öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen kimse kalmayacak, faiz ...
"Öyle bir zaman gelecek ki, aile reisinin felaketini, hanımı ve ...
"İmanı elde tutmak, kor ateşi elde tutmak gibi olacak." anlamındaki ...
Peygamberimizin "Öyle bir zaman gelecek ki, camiler dolup taşacak ...
Bir hadiste "Ahir zamanda kişi emrolunduğu şeyin onda birini ...
Öyle bir zaman gelecek ki evlenmemek helal sayılacaktır, anlamında ...
Hz. Peygamber ve gelecekten haberler.
Kıyamete yakın zenginleşme olacağı ve altınçağın yaşanacağı ...
Keşke Peygamberi görseydik de ne malımız ne evladımız olsaydı ...
"İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, onlara sefih önderler ...
Ahir zamanda dine sarılanların durumu hadislerde nasıl anlatılmıştır ...
Bekarlık mı, yoksa evlilik mi daha hayırlıdır? Bir hadisi şerifte; "İki yüz ...
Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki ...
Ahir zaman fitnelerinden birinin, sokak ortasında zina yapmak ...
"Benim ümmetime bir zaman gelecek ki, Allah´a yalnız Ramazan ...
Biz daha mı az günah işliyoruz?
Ahir zamandaki müminler, elli sahabiye denk midir?
Hadis-i şerifte, "Yakında büyük fitneler olacak o fitnelerde (yerinde ...
Peygamberimizin, "Ümmetim mübarek bir ümmettir, evveli mi yoksa ...
Ahir zamanda yapılan ibadete ayrı bir muamele yapılacak mıdır ...
"Öyle ki, eğer onlar zehirli bir kertenkele çukuruna girseler, siz yine ...
Bir zaman gelecek, zenginler gezmek, orta halliler ticaret, alimler ...
Ümmetin ilkleri mi, sondakileri mi daha hayırlıdır?
Ahir zamanda Müslümanların sayısı artacak mı, azalacak mı? "La ...
"İnsanlara bir zaman gelir ki, camilerde toplanıp namaz kılarlar, fakat ...
"Ümmetimin fesada gittiği zamanda, sünneti seniyeye sarılan yüz ...
“İnsanlar öyle günler görecek ki katil niçin öldürdüğünü, maktul de ...
Kur'an okuyan, fakat okudukları kalplerine inmeyen insanlar ...
Ahir zamanda zaman gerçekten kısalmış mıdır? Son yıllarda belirgin ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun