Mehdi, ölümle tehdit edildikten sonra mı vazifeyi kabul edecek?

Mehdi, ölümle tehdit edildikten sonra mı vazifeyi kabul edecek?
Tarih: 10.06.2017 - 00:33 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mehdi'nin vazifesini kabul etmeyeceği ve ölümle tehdit edildikten sonra vazifeyi kabul edeceği hadisleri sahih mi?
a) Fitne içindeki insanlar kan akıtıldığı bir zamanda evinde oturmakta olan Hz. Mehdi’ye gelir ve “Bizim için kalk artık” der. O ise kabul etmez, ancak ölümle tehdit edildikten sonra onlar için kalkar. Ondan sonra artık kan dökülmez. (İbn Ebi Şeybe, c. VII, s. 531; Abdurrezzak H. 20771, c. XI, s. 372; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 52,53) bu hadis sahih mi?
b) "İnsanlar nihayet Hz. Mehdi’ye gelirler ve Rükun ile Makam arasında, kendisi istemediği halde ona biat edeler. “Eğer kabul etmezsen, boynunu vururuz” derler. Yer ve gök ehli ondan razı olur." (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Kahraman Neşriyat, s. 31) Bu hadis veya mehdinin ölümle tehdit edildikten sonra mehdiliği kabul edeceği hadisleri sahih midir? Muteber hadis kaynaklarında var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

a) İbn Ebi Şeybe’nin kitabında, -referans verilen yerde- Hz. Mehdiyle ilgili açık bir ifade yoktur. “Ölümle tehdit” ifadesi yoktur. Orada -özetle-

“Birkaç fitneden sonra, hilafet o günkü yeryüzünün en hayırlısına geçer. O kendi evinde otururken (bu hilafet kendisine verilir).” (ibn Ebi Şeybe, Musannef, 7/531)

Bununla beraber, bu kitapta söz konusu bilginin yer aldığı yerde / içindekilerde; “Osman hakkında zikredilenler” ifadesiyle bu bilginin muhatabı Hz. Osman olduğuna işaret edilmiştir.

- Abdurrazzak’ın Musannef'inde bütün aramalarımıza rağmen böyle bir bilgiye rastlayamadık. ِ

- Aynı rivayeti -az bir farkla- Nuaym b. Hammad da rivayet etmiştir (bk. el-Fiten, 1/60). Bu kitapta da ilgili yerde Hz. Mehdi’den söz edilmemiştir.

b) Ne sahih ne de zayıf hiçbir kaynakta: “Hz. Mehdi’nin tehditlerden sonra korkup mehdiliği kabul eder.” şeklinde bir ifadeye rastlayamadık.

Öyle anlaşılıyor ki, görülen tercümede bir hata vardır. Belki de “ve huve karihun” (yani Mehdi hoşlanmadığı halde, kendisine -rükün ile makam arasında- biat edilir) cümlesi yanlış tercüme edilmiş olabilir.

Alimler bu yazdığımız cümlenin de sahih rivayetlerde yer almadığı için zayıf, hatta uydurma olduğunu bildirmişlerdir. (bk. Munteda Abdurrahman)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun